Τετάρτη 2 Μαΐου 2012


Μετά την πολύμηνη κακοκαιρία και αφού έχουν βελτιωθεί οι καιρικές συνθήκες, συνεχίζονται με κανονικούς ρυθμούς οι εργασίες για το έργο της κατασκευής της Γέφυρας Κούσιου, ένα έργο που αναμένει εναγωνίως η τοπική κοινωνία και ο Δήμος Βέροιας.
Στο στάδιο αυτό έχουν ολοκληρωθεί οι σκυροδετήσεις των προσωρινών ακρόβαθρων, στα οποία θα στηριχθούν οι μεταλλικές κατασκευές των ικριωμάτων, ενώ συνεχίζεται η κατασκευή των  μεσόβαθρων. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, για την επικείμενη κατασκευή των ικριωμάτων έχει εκδοθεί σχετική εγγυητική τραπέζης, βάση της οποίας εγγυάται η κατασκευή τους. 

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ