Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023

Στο κτίριο Διοίκησης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) επί της οδού Κεντρικής 203, υπογράφηκε η σύμβαση του έργου με τίτλο «Εσωτερικά  δίκτυα αποχέτευσης Τ.Κ Κουλούρας και προσαγωγός προς το αντλιοστάσιο ακαθάρτων Τ.Κ Διαβατού»,μεταξύ του Προέδρου Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ κ.ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε .

Το ύψος της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.208.889,49€ χωρίς ΦΠΑ και αφορά το 1ο υποέργο της πράξης. Επίσης τα υπόλοιπα δύο υποέργα αφορούν τις εργασίες αρχαιολογικών εκσκαφών και της σύνδεσης με τα δίκτυα ΔΕΔΔΗΕ του αντλιοστασίου ακαθάρτων στην Κουλούρα.

Ειδικότερα θα κατασκευασθούν 7.150m αγωγών, 176 φρεάτια επίσκεψης,4.000m καταθλιπτικού αγωγού, 3 φρεάτια αερεξαγωγού και  3 φρεάτια εκκένωσης.

Το δίκτυο του  εσωτερικού αγωγού αποχέτευσης προβλέπεται να κατασκευασθεί από αγωγούς διπλού δομημένου τοιχώματος και τα φρεάτια από πολυμερές υλικό τα οποίο εξασφαλίζει μεγαλύτερη στεγανότητα στο δίκτυο.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ