Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Στην υπογραφή της σύμβασης για την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ» προχώρησαν ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών, κ. Αλέξανδρος Τσαχουρίδης, με τον κ. Διονύσιο Τζαφέρη, εκπρόσωπο του Οικονομικού φορέα «ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» με έδρα την Κατερίνη.


Ο σκοπός του νέου σχεδιασμού της πλατείας είναι να δημιουργήσει μια ανοικτή ενιαία πλατεία ορατή από το δρόμο και προσβάσιμη για όλους. 

Το έδαφος της πλατείας θα διατηρηθεί χωρίς ανισοσταθμίες για την εύκολη πρόσβαση και
διέλευση της πλατείας από άτομα με αναπηρία και από ηλικιωμένα άτομα. 

Θα γίνει φύτευση δέντρων με ποικιλία από αειθαλή κωνοφόρα και φυλλοβόλα που μαζί με
τα μεγάλα υπάρχοντα πλατάνια θα συμβάλλουν θετικά στο μικροκλίμα της πλατείας 

και το χειμώνα θα την προστατεύουν από τους ανέμους. 

Ο σχεδιασμός αποσκοπεί στη χρήση της πλατείας από όλα τα μέλη της κοινότητας για τις
εκδηλώσεις αλλά και σαν χώρος αναψυχής.


Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 430.000 € ευρώ με χρηματοδότηση
από το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020 CLLD/LEADER και ίδιους πόρους.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ