Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στις 23-06-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Έγκριση ή μη εκποίησης τμήματος του υπ’ αριθ. 1255 αγροτεμαχίου της Κοινότητας Τριλόφου
ΘΕΜΑ    2ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.
ΘΕΜΑ    3ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την Α΄ Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού του Δήμου έτους 2021, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως 31/3/2021.
ΘΕΜΑ    4ο :    Έγκριση ή μη αγοράς από τον Δήμο Βέροιας, στο ποσοστό που του αναλογεί,  των μετοχών των πρώην Ε.Α.Σ. Βέροιας, Νάουσας Αλεξάνδρειας, στην εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.»  
ΘΕΜΑ    5ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 641/2019 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μελών του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ    6ο :    Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής των Θ.Τσαντεκίδη κλπ. σε δόσεις
ΘΕΜΑ    7ο :    Έγκριση ή μη α) δωρεάν παραχώρησης της χρήσης γραφείου στον όροφο του δημοτικού κτιρίου Αναστασίου Μπέκα, στην Εταιρία Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν.Ημαθίας και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    8ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της αριθ. 109/2006 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία  «Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια»
ΘΕΜΑ    9ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 365/2016 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων του έργου «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο Βέροιας».
ΘΕΜΑ    10ο :    Έγκριση ή μη εκποίησης άχρηστου μεταλλικού υλικού (scrap) από δημοτικά ακίνητα
ΘΕΜΑ    11ο :    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Α΄θμια Επιτροπή Αμπελοοινικών Θεμάτων
ΘΕΜΑ    12ο :    Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση-αποκατάσταση στεγών σχολικών-δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας»
ΘΕΜΑ    13ο :    Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση-αποκατάσταση στεγών σχολικών-δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δ.Ε. Δοβρά, Δ.Ε. Μακεδονίδος»
ΘΕΜΑ    14ο :    Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης του αθλητικού σωματείου «Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ»
ΘΕΜΑ    15ο :    Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης του αθλητικού σωματείου «Όμιλος Κλασικού Αθλητισμού Βικέλας Βέροιας»
ΘΕΜΑ    16ο :    Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) ατόμων πεύκου,  δύο (2) ατόμων φλαμουριάς και έξι (6) ατόμων κυπαρισσιού στον προαύλιο χώρο του δημοτικού καταστήματος Λυκογιάννης.
ΘΕΜΑ    17ο :    Έγκριση ή μη κοπής ενός ατόμου (1) πεύκου στον προαύλιο χώρο του Νηπιαγωγείου Παλατιτσίων
ΘΕΜΑ    18ο :    Επί αιτήματος του Σωματείου Μόνιμων και Συμβασιούχων στα ΚΕΠ Μακεδονίας-Θράκης-Θεσσαλίας για την παραχώρηση της χρήσης τμήματος του ισογείου του Δημαρχείου
ΘΕΜΑ    19ο :    Επί αιτήματος του Γυναικείου Ποδοσφαιρικού Συλλόγου «Βέροια» για την παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ