Κυριακή 28 Μαρτίου 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στις 29-3-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την παραχώρηση του δικαιώματος λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας οδού και των τριών σημαντικότερων καθέτων αξόνων της.
ΘΕΜΑ    2ο :    Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι Δήμου Βέροιας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    3ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της μίσθωσης α) του υπογείου χώρου στάθμευσης της Δημοτικής Αγοράς και β) του υπαιθρίου χώρου στάθμευσης επί των οδών Θερμοπυλών και Δημοσθένους
ΘΕΜΑ    4ο :    Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης υδρονομέων στις Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος Δ. Βέροιας
ΘΕΜΑ    5ο :    Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 148 αγροτεμαχίου του οικισμού Λαζοχωρίου
ΘΕΜΑ    6ο :    Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 1246 αγροτεμαχίου της Κοινότητας Βέροιας
ΘΕΜΑ    7ο :    Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρων του κτιρίου με την ονομασία ΟΛΓΑΝΟΣ στην Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «ΠΡΟΣΒΑΣΗ».
ΘΕΜΑ    8ο :    Έγκριση ή μη α) υλοποίησης προγράμματος εθελοντικών στειρώσεων αδεσπότων ζώων συντροφιάς, β) φιλοξενίας εθελοντών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    9ο :    Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου
ΘΕΜΑ    10ο :    Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Α΄ κατανομή έτους 2021).
ΘΕΜΑ    11ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πεζόδρομου οδού Αριστοτέλους στην Τ.Κ. Βεργίνας»
ΘΕΜΑ    12ο :    Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 79/2020 απόφασης του Δ.Σ. και β) παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων απολύμανσης και καθαριότητας οικονομικά αδύναμου δημότη
ΘΕΜΑ    13ο :    Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 317/2020 απόφασης του Δ.Σ. και β) παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
ΘΕΜΑ    14ο :    Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 318/2020 απόφασης του Δ.Σ. και β) παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων απολύμανσης και καθαριότητας οικονομικά αδύναμου δημότη
ΘΕΜΑ    15ο :    Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 373/2020 απόφασης του Δ.Σ. και β) παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων κηδείας οικονομικά αδύναμης δημότισσας
ΘΕΜΑ    16ο :    Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 374/2020 απόφασης του Δ.Σ. και β) παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων κηδείας οικονομικά αδύναμης δημότισσας
ΘΕΜΑ    17ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
ΘΕΜΑ    18ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
ΘΕΜΑ    19ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
ΘΕΜΑ    20ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα

    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
 

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ