Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 7-10-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Ορισμός μελών Δ/κού συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ    2ο :    Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ    3ο :    Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ    4ο :    Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας» και δ.τ. «ΚΑΠΑ».
ΘΕΜΑ    5ο :    Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου»
ΘΕΜΑ    6ο :    Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ    7ο :    Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ    8ο :    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς
ΘΕΜΑ    9ο :    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς ελλείψει εκπαιδευτή σκύλων, μέλους αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων
ΘΕΜΑ    10ο :    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων
ΘΕΜΑ    11ο :    Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους και συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων κλπ. μεταξύ Δήμου και φορολογούμενων πολιτών.
ΘΕΜΑ    12ο :    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή του άρθρου 3 του Ν.2734/1999, για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων για άσκηση επαγγελματικού εταιρισμού.
ΘΕΜΑ    13ο :    Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους στο Α'/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων κλπ.
ΘΕΜΑ    14ο :    Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους στο Β'/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων κλπ
ΘΕΜΑ    15ο :    Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.
ΘΕΜΑ    16ο :    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης «ΔΕΣΜΟΣ»
ΘΕΜΑ    17ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (12η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2019.
ΘΕΜΑ    18ο :    Έγκριση ή μη καθορισμού ετήσιας επιχορήγησης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου» Δήμου Βέροιας, για το έτος 2020
ΘΕΜΑ    19ο :    Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
ΘΕΜΑ    20ο :    Έγκριση ή μη α) υπογραφής σύμβασης με την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ημαθίας Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης «Συντήρηση-επισκευή-αναβάθμιση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Νικομήδειας για δημιουργία εκθετηρίου τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς», β) αποδοχής των όρων του σχεδίου σύμβασης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    21ο :    Έγκριση ή μη α) υπογραφής σύμβασης με την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ημαθίας Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Αγίου Γεωργίου», β) αποδοχής των όρων του σχεδίου σύμβασης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    22ο :    Έγκριση ή μη α) τροποποίησης της υπ’ αριθ. 467/2018 απόφασης του Δ.Σ., β) υπογραφής σύμβασης με την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ημαθίας Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης «Ανάπλαση πλατείας Μακροχωρίου», γ) αποδοχής των όρων του σχεδίου σύμβασης και δ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    23ο :    Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) για την τροποποίηση του τεχνικού δελτίου πράξης και της απόφασης ένταξης της πράξης «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο/Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ    24ο :    Έγκριση ή μη α) ανανέωσης της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δ.Βέροιας και της εταιρίας «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ    25ο :    Απονομή τιμητικών διακρίσεων στα πλαίσια εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας.
ΘΕΜΑ    26ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων RICOH».
ΘΕΜΑ    27ο :    Έγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης διαφημιστικού χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Βαρβάρας για την προβολή δραστηριοτήτων του
ΘΕΜΑ    28ο :    Επί αιτήματος της Π.Ε. Ημαθίας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς
ΘΕΜΑ    29ο :    Επί αιτήματος της Λέσχης Κλασικού Αυτοκινήτου Μακεδονίας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς
ΘΕΜΑ    30ο :    Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας (ΚΕΜΑΕΔ) για την παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου
ΘΕΜΑ    31ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
ΘΕΜΑ    32ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη

     Ο  Πρόεδρος - ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ