Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014, στις 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη),  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ -  ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  - ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                          
                
 Θέμα 1ο: Συγκρότηση Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Εισηγητής:            Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας


Θέμα 2ο:            Ορισμός εκπροσώπων (τακτικός και αναπληρωτής)
α) της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και
β) της Π.Ε. Χαλκιδικής,
στο Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Φορέα  Διαχείρισης  Εθνικού  Πάρκου Κορώνειας – Βόλβης - Μακεδονικών Τεμπών.
Εισηγητής:            Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 3ο: Ορισμός εκπροσώπων (τακτικός και αναπληρωτής) στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα.
Εισηγητής:            Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 4ο: Ορισμός εκπροσώπων (τακτικός και αναπληρωτής) για την ανασυγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.
Εισηγητής:            Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 5ο: Ορισμός εκπροσώπων (τακτικός και αναπληρωτής) της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Πιερίας για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.2734/1999  “Εγκατάσταση προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή”.
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 6ο: Καθορισμός της διαδικασίας ανανέωσης αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και το άρθρο 85 του Ν.4307/2014(Α΄/ 246/15-011-2014).
Εισηγητής:            Θεοφάνης Παπάς, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος.

Θέμα 7ο: Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος,  όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 21 του Ν.4264/2014, όπως ισχύει, περί δημιουργίας Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών στην Π.Κ.Μ..
Εισηγητής:            Θεοφάνης Παπάς, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος.

Θέμα 8ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ.  1967/18-11-2014)
Εισηγητής:            Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 9ο: Εξουσιοδότηση για υπογραφή επιταγών και εντολών πληρωμής Π.Ε. Πέλλας. (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ.  1975/18-11-2014)
Εισηγητής:            Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

Θέμα 10ο:      Έγκριση πρόσληψης τριών ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στην Π.Ε. Ημαθίας. (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 2004/18-11-2014)
Εισηγητής:    Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 11ο: Έγκριση 3ης Τροποποίησης  Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας  Χαλκιδικής 2014 χρηματοδοτούμενο από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων).
(Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΚΜ αρ. 69/11-11-2014).
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 1960 /18-11-2014)
Εισηγητής:            Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 12ο: Έγκριση 2ης Τροποποίησης του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2014 Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). ).
(Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΚΜ αρ.70/11-11-2014).
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 1961 /18-11-2014)
Εισηγητής:            Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 13ο: Έγκριση δικαιολόγησης απουσιών από συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου  Κεντρικής Μακεδονίας (17η, 18η, 19η/2014) των  περιφερειακών συμβούλων των κ.κ. Δ. Χριστογιάννη και Τ. Ρακιτζή.
Εισηγητής:            Αντώνιος Δ. Γυφτόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
                      

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ