Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011


Από το μέλος του συμβουλίου της Π.Κ.Μ., κ. Θεοδωρόπουλο Γιώργο, έλαβα το εισηγητικό υπόμνημα (το επισυνάπτω), που αφορά στην σύναψη προγραμματικής σύμβασης, μετά από σχετική απόφαση του ΕΣΔΑ που λήφθηκε στις 21-10-2011και αφορά στην έκκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων ΟΤΑ Νομού Ημαθίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Διεύθυνση Δημοσίων Έργων) για την εξασφάλιση Διαχειριστικής Επάρκειας υλοποίησης του Έργου, ώστε να υποβληθεί πρόταση για πιθανή χρηματοδότηση του, από όπου προκύπτουν οι παρακάτω επιμέρους δράσεις και προϋπολογισμοί:
  

        Έργο 1.   Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο χώρο του παλιού δανειοθαλάμου αργίλου της ΔΕΗ που βρίσκεται στο 2ο χλμ της επαρχιακής οδού Φράγμα Αλιάκμονα – Πολυδενδρίου. Αντικείμενο του έργου είναι:
  • Συγκρότημα μηχανικής Διαλογής και παραγωγής ΣΡΦ από σύμμεικτα αστικά απορρίμματα
  • Αναερόβια Χώνευση, κομποστοποίηση, ωρίμανση, Ραφιναρία προδιαλεγμένων οργανικών υλικών από πρόγραμμα διαλογής στην πηγή και βιολογικής ιλύος.
  • Χώρος Υγειονομικής ταφής των Υπολειμμάτων χωρητικότητας τουλάχιστον 15 ετών και λειτουργίας για όλη τη διάρκεια παραχώρησης του έργου
  • Έργα υποδομής όπως οι συνδέσεις με το οδικό δίκτυο για την εξυπηρέτηση των απορριμματοφόρων και λοιπών βαρέων οχημάτων που θα προσεγγίζουν την εγκατάστασηΠαρατηρήσεις :
Για πιο λόγο δεν προτάθηκε από τον ΕΣΔΑ Ημαθίας η σύναψη της συγκεκριμένης σύμβασης με τον Δήμο Βέροιας, αφού είναι γνωστό ότι διαθέτει διαχειριστική επάρκεια;                                                         Γιατί είναι επίσης γνωστό ότι, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας ούτε συναίνεσε, ούτε συναινεί , αλλά ούτε και θα συναινέσει προφανώς, αφού ήδη έχει ταχθεί δύο φορές κατά του έργου, τόσο για περιβαλλοντικούς, όσο και για οικονομικούς λόγους;

α) Η μονάδα δεν περιορίζεται μόνο στην έκταση που καταλαμβάνει ο παλαιός δανειοθάλαμος της ΔΕΗ που καταλαμβάνει έκταση περίπου 50 στρεμμάτων, αλλά σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη Εφαρμογής, επεκτείνεται σε ακόμη 32 στρέμματα τα οποία μέλλει να παραχωρηθούν στον ΕΣΔΑ, επί του παρόντος τόσο το ΥΠΕΚΑ όσο και η Δ/νση Δασών Π.Κ.Μ., αρνήθηκαν   την παραχώρηση της έκτασης, αφού δεν έχει προηγηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  καθώς και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, εξάλλου στον Ν.1734/26-10-1987 αρθρ.13 παρ.Β3 προβλέπεται :   « Η παραχώρηση και η αλλαγή χρήσης των παρ.1 και 2Β γίνεται με απόφαση  νομάρχη, αν πρόκειται για έκταση μέχρι 10 στρέμματα, του Υπουργού Γεωργίας μέχρι 50 στρέμματα και του Υπουργικού Συμβουλίου, αν πρόκειται για μεγαλύτερες εκτάσεις, ύστερα από εισήγηση της διεύθυνσης Δασών και  γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου….»
            Κατά συνέπεια, εφόσον πρόκειται για έκταση μεγαλύτερη των 50 στρεμμάτων (συνολικά 82.025 τ.μ.),  απαιτείται έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου – πλέον, και φυσικά απαιτείται η συγκατάθεση της Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου, μέχρι σήμερα τίποτε από τα παραπάνω δεν έχει υλοποιηθεί.  β)  «Χώρος Υγειονομικής ταφής των Υπολειμμάτων χωρητικότητας τουλάχιστον 15 ετών και λειτουργίας για όλη τη διάρκεια παραχώρησης του έργου»

Πως είναι δυνατόν, ενώ η διάρκεια της παραχώρησης είναι 25 έτη, να καλύπτονται οι ανάγκες της μονάδας για όλη την διάρκεια του έργου, όταν ο ΧΥΤΥ είναι γνωστό   ότι προβλέπεται να καλύψει τις ανάγκες της μονάδας μόνο για 15 έτη!  Σύντομα λοιπόν θα αναγκασθεί ο νομός Ημαθίας να αναζητήσει ένα νέο χώρο για εγκατάσταση του νέου ΧΥΤΥ, και θα κληθεί να καταβάλλει  το τίμημα, περί 4,5 εκατομμύρια ευρώ, τουλάχιστον! Αφού ρητά προβλέπεται τόσο στα τεύχη δημοπράτησης του έργου, όσο και στην σύμβαση του έργου ότι, με δαπάνη και μέριμνα μας θα κατασκευασθεί ο νέος ΧΥΤΥ. Που θα βρεθεί χώρος, χρήματα κ.λ.π., αφήνονται αόριστα στο μέλλον να λυθούν!! Το τραγελαφικό της  υπόθεσης, μετά το 15ο έτος λειτουργίας της μονάδας, θα μεταφέρουμε 60.000 ton απορρίμματα στον Αλιάκμονα και αφού υποστούν επεξεργασία, τα υπολείμματα θα μεταφέρονται σε ένα άλλο ΧΥΤΥ, που δεν ξέρουμε που θα κατασκευασθεί !
Ένα είναι βέβαιο, ότι ο πολίτης θα κληθεί να καταβάλλει μετά το 15ο έτος, εσαεί φόρο ανοχής στα φαινόμενα που ανέχεται να διαπράττονται σε βάρος της κοινωνίας!

        γ) Προϋπολογισμός έργου Μ.Ε.Α. :                34.186.149,07€  
       Το έργο δημοπρατήθηκε με προϋπολογισμό: 28.000.000.00€ πλέον Φ.Π.Α.


        Έργο 2.  Κατασκευή έργων αρχαιολογίας για τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Νομού Ημαθίας

«Αφορά στην υλοποίηση εργασιών για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών και λοιπών οπτικών επιπτώσεων όπως:
  • Παύση λειτουργίας του υφιστάμενου ΧΑΔΑ δίπλα στον ποταμό Αλιάκμονα και αποκατάσταση του εκεί περιβάλλοντος με τη λειτουργία ΧΥΤΥ.
  • Δεντροφυτεύσεις, φυτεύσεις στην οροφή μεγάλων εγκαταστάσεων κλπ
  • Πραγματοποίηση συμπληρωματικών ερευνών προστασίας και ανάδειξης των παρακείμενων αρχαιοτήτων»


Παρατηρήσεις:
α)   «Παύση λειτουργίας του υφιστάμενου ΧΑΔΑ δίπλα στον ποταμό Αλιάκμονα  και αποκατάσταση του εκεί περιβάλλοντος παράλληλα με τη λειτουργία του ΧΥΤΥ.»

         Με έγγραφο του   ΥΠΕΚΑ    και  του    ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ. &  ΗΛ.ΔΙΑΚ/ΣΗΣ 
        με αρ. πρωτ. 1494/19-04-2010 προς τις Περιφέρειες της χώρας ζητούν :
        « Από τις 16 Ιουλίου 2010, σας παρακαλούμε να εξασφαλίσετε ότι όλοι οι ενεργοί    και ανενεργοί ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια σας έχουν κλείσει και αποκατασταθεί  ή  βρίσκονται σε διαδικασία αποκατάστασης».
          Και καταλήγει :  « Η μη συμμόρφωση με την καταδικαστική απόφαση του ΔΕΚ θα επιφέρει σημαντικά πρόστιμα στη χώρα, πολλαπλάσια του συνολικού κόστους υλοποίησης των έργων…..».
          Μετά τα δύο καταλυτικής σημασίας αυτά έγγραφα, επιλέχθηκε η μεταφορά του συνόλου των αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων του Δ. Βέροιας στον ΧΥΤΑ της Κοζάνης με συνολικό κόστος περί τα 40€ ανά τόνο, του Δ. Αλεξάνδρειας στον ΧΥΤΑ Γιαννιτσών και του Δ. Νάουσας σε άλλο  ΧΥΤΑ του Πέλλας.  
            Συνεπώς,  ήδη υλοποιείται  άμεσα και αξιόπιστα, και  ανεξάρτητα από όποιες καθυστερήσεις,  ο παρακάτω όρος που ετέθη από το ΥΠΠΟ:
             « 9.   Θα παύσει η λειτουργία του υφιστάμενου Χ.Α.Δ.Α. δίπλα στον ποταμό Αλιάκμονα, στα διοικητικά όρια του Δήμου Βεργίνας και θα αποκατασταθεί το εκεί περιβάλλον, παράλληλα με την ενδεχόμενη λειτουργία του Χ. Υ. Τ. Υ. στην «Θέση 12»,  που μας εξέθετε επί σειρά ετών διεθνώς προβάλλοντας στην πύλη της Βεργίνας, που με τόση εμμονή και υποκρισία προέβαλαν ως επιχείρημα οι εμπνευστές της «θέσης 12», θέτοντας επί σειρά ετών το ψευτοδίλημμα :
ΜΕΑ–ΧΥΤΥ στην «θέση 12»       ή       διαιώνιση της αθλιότητας  του ΧΑΔΑ!

Σε ότι αφορά την αποκατάσταση του ανενεργού πλέον, ΧΑΔΑ του Αλιάκμονα, ήδη ανατέθηκε η μελέτη αποκατάστασης συνόλου των καταγεγραμμένων  ΧΑΔΑ του Ν.Ημαθίας στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» και προβλέπεται η ένταξή τους στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.( Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος Αειφόρος Ανάπτυξη) , επομένως ουδεμία επιπλέον επιβάρυνση του προϋπολογισμού του έργου 2,  εξ΄ αυτού του λόγου.   β)  «Βύθιση και ανέγερση στην ισοϋψή 151. Μέγιστο ύψος κατασκευών υπολογιζόμενο από το σημείο «0» για τα κτίρια τα 12 μ. Διερεύνηση ανάλογης μείωσης των καμινάδων στα 12μ. (δεν  υπερβαίνουν τα 17 μ.)» (Απόφαση ΥΠΠΟ Σαμαρά)
Η ισοϋψής 151 αποτελεί το χαμηλότερο υψόμετρο της «θέσης 12»,είναι αυτονόητο ότι από το χαμηλότερο σημείο θα ξεκινήσουν οι οικοδομικές δραστηριότητες, άλλως θα έπρεπε να κατασκευασθεί η μονάδα σε πατάρια, επομένως ο προϋπολογισμός του υποέργου 2 δεν θα πρέπει να επιβαρυνθεί με πρόσθετες εκσκαφές (χωματουργικές εργασίες), και μάλιστα όταν στον αρχικό προϋπολογισμό του έργου είχε ήδη προβλεφθεί το μεγαλύτερο μέρος τους.
Επιπλέον, ήδη από την Κ.Υ.Α.140479/12/10/2005 που εγκρίνονται οι Περιβαλλοντικοί  Όροι του έργου προβλέπεται σελ.10 παρ. 11, «….Να εξετασθεί η δυνατότητα περαιτέρω εκβάθυνσης του προτεινόμενου χώρου (ορύγματος αργιλοληψίας), ώστε να μην είναι ορατές οι κτιριακές εγκαταστάσεις του έργου σύμφωνα με την σχετική απόφαση του ΥΠΠΟ.», (εδώ η αναφορά γίνεται στην απόφαση του ΥΠΠΟ επί Τατούλη), συνεπώς ουδεμία επιπλέον επιβάρυνση του έργου 2 εξ΄ αυτού του λόγου. γ)   «Περιμετρική δενδροφύτευση ικανού ύψους. Ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί δενδροφύτευση της βόρειας πλευράς ώστε να δημιουργηθεί οπτικό φράγμα. Επίσης θα δημιουργηθεί δενδροφυτευμένο ανάχωμα στην ΒΔ πλευρά, μεταξύ των δύο υφιστάμενων εξαρμάτων και έως του ύψους αυτών. Θα εξεταστεί η δυνατότητα ανύψωσης των υφιστάμενων εξαρμάτων και του νέου αναχώματος». (Απόφαση ΥΠΠΟ Σαμαρά)
        Η Περιμετρική δενδροφύτευση είχε ήδη προβλεφθεί από την Κ.Υ.Α.140479/12/10/2005, «....Για λόγους οπτικής απομόνωσης των εγκαταστάσεων να διαμορφωθεί περιφερειακή ζώνη πλάτους 10 m, μέρος της οποίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως περιμετρική οδοποιία των εγκαταστάσεων του έργου. Στο εσωτερικό να γίνουν φυτεύσεις για τη δημιουργία πράσινης ζώνης», συνεπώς ουδεμία επιπλέον επιβάρυνση του έργου 2, εξ΄ αυτού του λόγου.

           δ)  «Διερεύνηση της δυνατότητας τοποθέτησης χλόης επικάλυψης μικρού πάχους στην    οροφή των μεγάλων κτιριακών εγκαταστάσεων».
         Πώς κοστολογείται η «διερεύνηση της δυνατότητας τοποθέτησης χλόης» στη στέγη των εγκαταστάσεων και κυρίως το κόστος συντήρησης, όταν δεν έγινε καμία απολύτως πρόβλεψη στην εγκεκριμένη Μελέτη Εφαρμογής του έργου;
         Για ποια επιφάνεια υπολογίστηκε η δαπάνη, αυτή της εγκεκριμένης Μελέτης Εφαρμογής του έργου των 7.500 m2  ή  αυτής των 4.880 m2 σύμφωνα με την Άδεια Εγκατάστασης που εκδόθηκε από την Δ/νση Βιομηχανίας της Π.Ε. Ημαθίας, αφού αφαιρέθηκαν περί τα 2.500 m2 κτιριακών εγκαταστάσεων, ώστε να πληρείται ο θεμελιώδης όρος της παραχώρησης για ποσοστό κάλυψης του γηπέδου μέχρι 10%, αφού προηγουμένως είχε απορριφθεί το αίτημα για την επιπλέον παραχώρηση των 32 στρεμμάτων;

                ε)  Προϋπολογισμός έργου 2 :           4.662.000,00   
 Επιβάλλεται επαναπροσδιορισμός του προϋπολογισμού του υποέργου2, αφού το μεγαλύτερο μέρος αυτού αφορά, σε εργασίες που είτε περιλαμβάνονται ήδη στο υποέργο1, είτε δεν πρόκειται να υλοποιηθούν.
         Έργο 3      Σχέδιο δημοσιότητας για τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Νομού Ημαθίας
«Εκπόνηση σχεδίου δημοσιότητας καθόλη τη διάρκεια του έργου με στόχο την ενημέρωση για τα πλεονεκτήματα λειτουργίας και η επαφή με τους κατοίκους ώστε να ελαχιστοποιηθούν τυχόν αρνητικές αντιδράσεις.»


Είναι γνωστό ότι  στη χωροθέτηση του συγκεκριμένου έργου αντέδρασε το σύνολο του επιστημονικού κόσμου των τεχνικών του Νομού Ημαθίας, η 60μελής Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ  με ομόφωνη απόφαση της προσέφυγε στο ΣτΕ προκειμένου να αποφευχθεί το επιχειρούμενο ανοσιούργημα, πέραν των τεχνικών πλήθος επιστημονικών φορέων είπε «όχι» στην «θέση 12»,πολιτικοί φορείς όπως ο ΣΥΡΙΖΑ το ΚΚΕ εναντιώθηκαν στην ανομία, είναι δυνατόν να μας ζητάτε να χρυσοπληρώσουμε και το σχοινί για να μας κρεμάσετε!


Προϋπολογισμός έργου 3:           1.230.000,00€  !!!
Επιβάλλεται για λόγους στοιχειώδους σεβασμού των δεινών που βιώνουν οι λαοί της Ν. Ευρώπης, η απόσυρσή του.

 Ο παραγόμενος πλούτος των λαών, των ανθρώπων του μόχθου και της βιοπάλης, με παρόμοιους τρόπους, γίνεται «ενημερωτικά σεμινάρια σε πολυτελή ξενοδοχεία», «ενημερωτικά πάνελ σε πρωινάδικα», «ενημέρωση δια των μεγαλοεκδοτών», «πλερωμένη γνώμη» (Βάρναλης), και εν τέλει  θηλιά στο λαιμό,  ανοίγοντας το δρόμο για την χρεωκοπία των λαών (ηθική και οικονομική) !


                                                                                           Ουρσουζίδης Ν. Γιώργος.
 Βέροια 8/11/2011  
                                               

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ