Τρίτη 21 Ιουνίου 2011


Συντάχθηκε και κατατέθηκε, ενώπιον ΣτΕ (Α.Π. 5471/17.6.2011), από τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο των πολιτών του Ν.Ημαθίας και Θεσσαλονίκης, κ. Παπαστεργίου Γεώργιο, η Αίτηση Ακύρωσης της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 198434/18.4.2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που αφορά στην « Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Συγκροτήματος Παραγωγής Ενέργειας Νομού Ημαθίας». Ο κ. Παπαστεργίου εκτιμά ότι η έγκριση των περιβαλλοντικών ορών είναι νομικά πλημμελής, για τους λόγους που αναλυτικά  αναφέρονται στην αίτηση Ακύρωσης, και ότι η προσβαλλόμενη Κ.Υ.Α. θα ακυρωθεί από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ -  Α Ι Τ Η Σ Η   
             1. Του Γεωργίου ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗ του Νικολάου, Πολιτικού Μηχανικού,  Αντιπροέδρου της Νομαρχιακής Επιτροπής Ημαθίας του Τ.Ε.Ε./ Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας, και μέλους της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ, κατοίκου Βέροιας, οδός Κεντρικής αριθ. 5, Τ.Κ. 59100,   τηλ.2331026229 κιν.6977244460,
 2. Του Θεόδωρου ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ,   του Ηρακλή, Αντιδημάρχου Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, του Δήμου   Βέροιας, κατοίκου Μακροχωρίου Δήμου Βέροιας, τηλ.6976116329,
3.   Του Αριστομένη ΛΑΖΑΡΙΔΗ,  του Αιμιλίου, Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου Βέροιας, κατοίκου Βέροιας, Ορεστών 2, τηλ.6977508898,
4.Του Τηλέμαχου   ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Βασιλείου, Αντιδημάρχου κοινωνικής προστασίας – παιδείας και αλληλεγγύης, , του Δήμου   Βέροιας, κατοίκου Ράχης του Δήμου Βέροιας , τηλ.6973088888,
5.Του Βασιλείου ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ του Νικολάου, Δημοτικού Συμβούλου Δ. Βέροιας, κατοίκου Βέροιας, Δήμητρας 18,  τηλ.6978442474,
6.   Του Γεωργίου ΚΑΚΑΡΗ  του Ανδρέα, Δημοτικού Συμβούλου Δ. Βέροιας, κατοίκου Βέροιας, τηλ. 6974044743,
7. Του Δημητρίου ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΥ, του Παναγιώτη, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Μέλους του ΤΕΕ / Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας, κατοίκου Βέροιας, οδός Αριστοφάνους ,αριθ.7, Τ.Κ. 59100, τηλ.6937197292,

8.  Του Χρήστου ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, του Γεωργίου, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Μέλους ΤΕΕ/ Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας, κατοίκου Βεροίας, οδός Μ. Αλεξάνδρου, αριθ. 17, Τ.Κ. 59100, τηλ.2331021060 κιν.6972770113,
9.  Του Θεοδώρου ΧΑΤΖΗΜΗΝΙΑΔΗ, του  Κωνσταντίνου, Πολιτικού Μηχανικού, Μέλους Τ.Ε.Ε /Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας., κατοίκου Βέροιας, οδός Πιερίων, αριθ. 114,Τ.Κ. 59100, τηλ.2331021060 κιν.6976690002,
10.  Του Ιωάννη ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ  του Θαλή, κατοίκου Βέροιας Μητροπόλεως 9, τηλ. 6944791790,
11.  Του Αθανασίου ΒΟΥΛΙΟΥΒΑΣΗ,  του Βασιλείου,  κατοίκου Ριζωμάτων   Δήμου Βέροιας, τηλ. 6948948250,
12.  Της Δήμητρας ΓΩΓΑΚΟΥ, κάτοικου Θεσσαλονίκης, Γεννηματά 52, μέλος της Οικολογίας Αλληλεγγύης,
13. Του Σάββα ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ, του Προδρόμου, ομότιμου Πολιτικού Μηχανικού, κατοίκου Βέροιας, τηλ.6972913801
14.   Του Στεργίου ΔΙΑΜΑΝΤΗ , του Ιωάννη, κατοίκου Αγίας Βαρβάρας, του Δήμου Βέροιας, τηλ. 6945927590,
15. Της Ελεονόρας ΖΩΤΟΥ, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Κίμωνος Βόγα 48  μέλος της Οικολογίας Αλληλεγγύης,
16. Του Νικολάου ΙΝΤΖΕ,   του Κωνσταντίνου, Εμπόρου μετάλλων, κατοίκου Βέροιας, Θεοφίλου 3α, τηλ. 6980633594,
17. Της Ευγενίας ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ, του Γεωργίου, προέδρου του Συνδέσμου Φιλολόγων Ν.Ημαθίας, κατοίκου Βέροιας, Ζεύγου 8,τηλ.6972717285,
18. Του Απόστολου ΚΑΙΜΑΚΗ,  του Βασιλείου, Ιδιωτικού Υπαλλήλου, κατοίκου Βέροιας, Ονησίλου 12, τηλ.6946076285
19. Του Γεωργίου ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ,  του Κυπαρίση, κατοίκου Ριζωμάτων   Δήμου Βέροιας, τηλ. 6944708671,
20. Του Κωνσταντίνου ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ,   του Γεωργίου, Εκπαιδευτικού, κατοίκου Βέροιας Στρατή Τσίρκα 40, τηλ. 6945346648,
21. Του Θεοχάρη ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗ,   του Νεοκλή, Υπεύθυνου Α’ΒΑΘΜΙΑΣ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας, μέλος της Οικολογίας Αλληλεγγύης, τηλ. 6973015459,
22.    Του Βασιλείου  ΛΑΖΑΡΙΔΗ, Παναγιώτη, Γεωπόνου, κατοίκου Βέροιας, Αυξεντίου 3,
23. Του Λάζαρου ΠΑΠΑΧΡΙΣΟΣΤΟΜΙΔΗ,  του Μιχαήλ, Δημοτικού Υπαλλήλου, κατοίκου Πλ. Τρόμπακα 3, Δήμου Νάουσας, τηλ. 6984220870,
24.   Του  Κωνσταντίνου ΣΟΥΛΙΩΤΗ ,του Γεωργίου, συνταξιούχου του Πολεμικού Ναυτικού,  κατοίκου Σφηκιάς, Δήμου  Βέροιας, τηλ.6974457994,
25. Του Δημοσθένη ΤΖΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, του Βασιλείου, ομότιμου Πολιτικού Μηχανικού, κατοίκου Βέροιας, Παστέρ 6, τηλ.6940778070,
26. Του Δημητρίου ΧΑΜΠΙΔΗ, του Παναγιώτη , Γεωπόνου, κατοίκου Τριποτάμου του Δήμου Βέροιας, τηλ. 6978897667.
                              Γ Ι Α     Τ Η Ν    Α Κ Υ Ρ Ω Σ Η

1)   Της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 198434/18.4.2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (εφεξής Κ.Υ.Α) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργού Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (<<ΘΕΜΑ: Ανανέωση Απόφασης Εγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Συγκροτήματος Παραγωγής Ενέργειας Νομού Ημαθίας»>>) και
2)   Κάθε άλλης πράξης και παράλειψης, συναφούς προς την προαναφερόμενη, υπό στοιχείο 1 πράξης και

Κ Α Τ Α

1)Του Ελληνικού Δημοσίου, που εδρεύει στην Αθήνα όπως εκπροσωπείται νόμιμα και στην παρούσα και από τους κ.κ. υπουργούς α)  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, β) Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γ) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και δ) Πολιτισμού και Τουρισμού.
   ------------------------------------/////----------------------------------
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
34.-           Με το με αρ. πρωτ. 475/10-8-2010 έγγραφο του ο ΕΣΔΑ- ΟΤΑ Ν.Ημαθίας ζητά την παραχώρηση επί πλέον Δασικής έκτασης εμβαδού 32.175,06 m2, διότι η ήδη παραχωρηθείσα Δασική έκταση 49.849,94 m2: «…δεν επαρκεί για την κατασκευή του παραπάνω έργου, λόγω πρόσθετων όρων εφαρμογής που ετέθησαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) του Υπουργείου Πολιτισμού….», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, την διαπίστωση αυτή, την μεταφέρει προς τον ΕΣΔΑ η ανάδοχος εταιρεία του έργου «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» με το υπ. αρ. 24/5-4-2010 έγγραφό της.   Ο ουσιαστικός όμως λόγος, που ζητά η «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» την παραχώρηση της επί πλέον Δασικής έκτασης εμβαδού 32.175,06 m2 είναι το γεγονός ότι, το επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης του παραχωρηθέντος γηπέδου περιορίζεται σε 10% (ήτοι 4.984.99 τ.μ.)και δεν επαρκεί για την υλοποίηση της Μονάδας, όπως προτείνεται από την Μελέτη Εφαρμογής(με προτεινόμενη κάλυψη άνω των 7.000,00 τ.μ.).
   35.-     Με το  207099/4952/28-01-2011 έγγραφο του Τμήματος Αλλαγής Χρήσης Δασικών Γαιών του ΥΠΕΚΑ   επιστρέφεται ο σχετικός φάκελος    με θέμα: «παραχώρηση έκτασης στη θέση Πλαγήστρες Μακεδονίδος»και επί πλέον ζητείται η «συμπλήρωση των περιβαλλοντικών όρων του εν λόγω έργου», προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα της παραχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 1734/87.
36.-  Στο  4677/25-02-2011 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΑΣΩΝ της Α.Δ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ στην παρ.Β) ρητά αναφέρεται: «Ως προς το νέο αίτημα του ενδιαφερομένου που αφορά την συμπληρωματική παραχώρηση όμορης έκτασης, με την ήδη παραχωρηθείσα με την ως άνω απόφαση του Γ. Γραμματέα ΠΚΜ, εμβαδού 32.175.08 τ.μ. η Υπηρεσία μας θα προβεί στην έκδοση της σχετικής απόφασης παραχώρησης μετά την έκδοση της Μ.Π.Ε. για την εν λόγω έκταση».
Σύμφωνα  με το Ν.3010/2002 άρθρο 2 (που αντικαθιστά το Άρθρο 4 του 1650/1986) στην παράγραφο β) αναφέρεται: «Με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων η Διοίκηση επιβάλλει προϋποθέσεις, όρους, περιορισμούς και διαφοροποιήσεις για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, ιδίως ως προς την θέση, το μέγεθος, το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά».
και ιδιαίτερα στην παρ. γ) «Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας».

Συνεπώς :

Α)  Η παραβίαση του βασικότερου όρου από την Απόφαση παραχώρησης, που αφορά, στο μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης της παραχωρηθείσας έκτασης, συνιστά ουσιαστικό λόγο για υποχρεωτική ανάκληση της ήδη παραχωρηθείσας Δημόσιας Δασικής έκτασης των 49.849,94 τ.μ., και επιβάλλεται η ανάκλησή της.
Β)     Στην  Μελέτη Εφαρμογής του έργου περιλαμβάνεται όμορη δασική έκταση 32.175,08 τ.μ., η οποία έκταση δεν συμπεριλαμβάνεται στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. του έργου, και ούτε έχουν εκδοθεί νέοι Περιβαλλοντικοί Όροι για αυτήν, επομένως, υπό την έννοια του Ν.3010/2002, κάθε διοικητική πράξη που απαιτείται και θα ακολουθήσει, για την πραγματοποίηση του έργου είναι παράνομη.
Περαιτέρω …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Στην υπόψη Κ.Υ.Α. Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων αναφέρεται επίσης «έχοντας υπόψη»,  α.α.40:  
β)  «μέχρι σήμερα δεν έχει κατασκευαστεί το έργο, εξαιτίας καθυστερήσεων που σχετίζονται με προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας»!!!!!!  (απολύτως αναληθές , αφού δεν υφίσταται καμία καθυστέρηση εξ αυτού του λόγου)
γ) «από την εξέταση του φακέλου ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων που έχουν τεθεί με την Κ.Υ.Α. 140479/12.10.2005 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο, προκύπτει ότι δεν προτείνεται καμία αλλαγή των βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό έχει εγκριθεί με την προαναφερόμενη ΚΥΑ, και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η υποβολή νέας περιβαλλοντικής μελέτης (ΜΠΕ ή ΠΕ)»  !!!!!
Θα είχε ενδιαφέρον να μας πληροφορήσουν οι αρμόδιοι του ΥΠΕΚΑ, τι ακριβώς «έχουν υπόψη» όταν αναφέρονται σε καθυστερήσεις (παρ. β), που μάλιστα προκλήθηκαν από το ΣτΕ !! Επίσης στην αναφορά «δεν προτείνεται καμία αλλαγή των βασικών χαρακτηριστικών του έργου» (παρ. γ), δεν πρόσεξαν ότι το τοπογραφικό διάγραμμα της Μ.Π.Ε. δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό της Μελέτης Εφαρμογής του έργου, όπου σαφώς μέρος των κτισμάτων χωροθετούνται εκτός του διαθέσιμου χώρου, αλλά εντός του λοιπού χώρου της επιπλέον Δασικής έκτασης εμβαδού 32.175,06 m2 την οποία ζητούν, πλέον της παραχωρηθείσας, ώστε αυτή να ανέλθει εν τέλει στο συνολικό εμβαδό των κατά  πολύ μεγαλύτερο (82.025τ.μ.), αντί  του διαθέσιμου και παραχωρηθέντος των 49.844,94 τ.μ., για το οποίο εκδόθηκαν οι ένδικοι περιβαλλοντικοί όροι  και μάλιστα όταν αμφότερα συνοδεύουν την πρόσφατη απόφαση του ΥΠΠΟΤ, που μνημονεύεται στα «έχοντας υπόψη» της προσβαλλόμενης ανανέωσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.-

ΙΙΙ. ΛΟΓΟΙ  ΑΚΥΡΩΣΗΣ.-          

Προσφεύγουμε, αιτούμενοι την ακύρωση των προσβαλλομένων, με την παρούσα, πράξεων και παραλείψεων, για τους εξής κυρίως λόγους και όσους άλλους νομίμως θα προσθέσουμε, σε ίδιο δικόγραφο προσθέτων λόγων.
1.-ΔΙΟΤΙ , όχι ορθά και  παρά τον Νόμο εκδόθηκε η βαλλόμενη απόφαση, ενώ η έκταση που είναι απαραίτητη υπερβαίνει τα 50 στρέμματα και κατά συνέπεια η απόφαση παραχώρηση και αλλαγής χρήσεως έπρεπε να γίνει από το Υπουργικό Συμβούλιο και αναρμοδίως έλαβε χώρα από τον Υπουργό Γεωργίας, κατά τα παρακάτω.
……………………………………………………………………………….    
……………………………………………………
Στην ένδικη υπόθεση σαφώς μέρος των κτισμάτων χωροθετούνται εκτός του διαθέσιμου χώρου, όπως εκτέθηκε στο ιστορικό της παρούσας, αλλά εντός του λοιπού χώρου της επιπλέον Δασικής έκτασης εμβαδού 32.175,06 m2 την οποία ζητούν, πλέον της παραχωρηθείσας, ώστε αυτή να ανέλθει εν τέλει στο συνολικό εμβαδό των κατά  πολύ μεγαλύτερο (82.025τ.μ.), αντί  του διαθέσιμου και παραχωρηθέντος των 49.844,94 τ.μ., για το οποίο εκδόθηκαν οι ένδικοι περιβαλλοντικοί όροι  και μάλιστα όταν αμφότερα συνοδεύουν την πρόσφατη απόφαση του ΥΠΠΟΤ, που μνημονεύεται στα «έχοντας υπόψη» της προσβαλλόμενης ανανέωσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Συνεπώς, προκειμένης παραχωρήσεως δημοσίου δάσους ή δασικής εκτάσεως για την εκπλήρωση σκοπών της παρ. 2Β άρθρου 13 ν. 1734/ 1987, εκτάσεως μεγαλύτερης των 50 στρεμμάτων απαιτείται απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και όχι του Υπουργού Γεωργίας. Όλα αυτά έγιναν «εκ του πονηρού» και «τεχνηέντως», ώστε να φαλκιδευτούν οι περί αρμοδιότητας εγκρίσεων, των προαναφερθεισών διατάξεων.
Κατά συνέπεια  η απόφαση παραχώρησης και αλλαγής χρήσεως έπρεπε να γίνει από το Υπουργικό Συμβούλιο και αναρμοδίως έλαβε χώρα από τον Υπουργό Γεωργίας,
2.-ΔΙΟΤΙ όχι ορθά και παρά τον Νόμο, στην πρώτη των καθών δεν υπάρχει αναλυτική τεχνική μελέτη ( τεχνική έκθεση κατά το άρθρο. 5 ν. 3010/2002), υδρογεωλογική και υδραυλική, η οποία να λαμβάνει υπόψη και τη λειτουργία του υφισταμένου υδατορέματος, το οποίο διέρχεται και κόβει μάλιστα στην μέση ολόκληρο τον «οιονεί» και προτεινόμενο ως χώρο χωροθέτησης, μάλιστα δεν προέβησαν  ούτε καν  σε απλή οριοθέτηση αυτού, ενώ κατ ορθή εφαρμογή του Νόμου δεν ήταν δυνατό να χωρίσει η επίδικη έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, για τους παρακάτω λόγους……………………………. ……………………………………………………………………………………......……………………………………………………..
Αρα , κακώς χορηγήθηκε η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και πρέπει να ακυρωθεί η πρώτη των βαλλομένων πράξεων.
3.-ΔIOTI , κατά  παράβαση του ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, δεν τηρήθηκε η  παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, ως ουσιώδης τύπος, δηλαδή δεν προηγήθηκε  η λήψη των μνημονευομένων στην διάταξη αυτή βεβαιώσεων περί της υπάρξεως ή μη στην περιοχή χορτολιβαδικών ή άλλων, μη δασικών εδαφών και εκτάσεων οι οποίες θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες, βεβαιώσεις που έπρεπε να συνυπάρχουν και στον φάκελο των Π.Ε., βεβαιώσεις που πρέπει πάντως, να λαμβάνονται οπωσδήποτε πριν την έκδοση της αποφάσεως έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με όσα θα εκτεθούν παρακάτω……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………
Στην ένδικη υπόθεση  δεν λήφθηκαν τέτοιες βεβαιώσεις και πάντως δεν υπάρχουν ούτε στον φάκελο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ούτε μνημονεύονται και κατά  συνέπεια, κακώς χώρησε η έγκριση της Μ.Π.Ε, χωρίς να έχει τηρηθεί ο εν λόγω ουσιώδης τύπος της διαδικασίας, ο οποίος επιπλέον θα διασφάλιζε και την αξιοπιστία της μη ύπαρξης άλλου κατάλληλου χώρου, χωρίς δασική υφή.
Κατά συνέπεια είναι και για τον λόγο αυτό ακυρωτέα η πρώτη των βαλλομένων πράξεων ΚΥΑ έγκρισης της ΜΠΕ.
4.ΔIOTI  η προσβαλλόμενη Κ.Υ.Α. είναι προδήλως παράνομη, αφού δεν προσυπογράφεται και  από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Γενικό Γραμματέα Μακεδονίας Θράκης, αφού εκδόθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 1822/1988 ορίζεται ότι : «Για την εκτέλεση έργων υποδομής …. εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων απαιτείται έγκριση του Υπουργού Γεωργίας  …………………..........................................................
………………………………………………………………………………            Ειδικότερα, η προσβαλλόμενη Κ.Υ.Α. είναι προδήλως παράνομη, διότι η επίδικη Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων έπρεπε να γίνει και από τον μη υπογράψαντα την Απόφαση αυτή συναρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Γενικό Γραμματέα Μακεδονίας – Θράκης (άλλοτε Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης και πρώην Υπουργό Βόρειας Ελλάδας).
5.-ΔIOTI κακώς χορηγήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ένδικοι περιβαντολογικοί λόγοι, ενώ η έκταση που παραχωρήθηκε είχε κηρυχθεί αναδασωτέα ή έπρεπε να κηρυχθεί σύμφωνα με τα παρακάτω……………………………………
Β) Επιτρέπεται να παραχωρούνται κατά κυριότητα ή κατά χρήση για ορισμένο χρόνο οι εξής δημόσιες δασικές εκτάσεις : ΄Οσες κρίνονται κατάλληλες από άποψη θέσης και είναι απαραίτητες για τη δημιουργία και λειτουργία ... σχολικών κτηρίων ... εφόσον η χρήση αυτή επιβάλλεται από το δημόσιο συμφέρον……...».  ……………………………………………………………………………………….    Στην ένδικη υπόθεση η ένδικη έκταση είχε παραχωρηθεί, κατ΄ αρχήν στην ΔΕΗ για την απόληψη αργίλου και μετά την εν λόγω παραχώρηση είχε κηρυχθεί αναδασωτέα και κακώς επαναπαραχωρήθηκε για την ένδικη χρήση.
6.- ΔΙΟΤΙ η προσβαλλόμενη απόφαση είναι προδήλως παράνομη, αφού εκδόθηκε κατά παράβαση ευθεία και σαφή των ακολούθων διατάξεων, συναπτομένων ιδίως με τη διέπουσα το περιβαλλοντικό δίκαιο γενικές αρχές της προφύλαξης και της πρόληψης, όπως αυτές κατοχυρώνονται, για τους παρακάτω λόγους.
Σύμφωνα  με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 24 του αναθεωρημένου Συντάγματος έχει αναχθεί σε συνταγματικά προστατευομένη αξία το οικιστικό, φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, από το οποίο εξαρτάται η ποιότητα ζωής και η υγεία των κατοίκων των πόλεων και των οικισμών.   (πρβλ. Ολ. ΣτΕ 1528/2003, 1567/2005)………………………................  ………………………………………………………………………………….. ……….έχει συντελεστεί με την παραβίαση αφενός κάθε έννοιας του επιτασσόμενου Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων για την επίδικη περιοχή και αφετέρου των συγκεκριμένων κανονιστικών προβλέψεων για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής αυτής, ΕΦΟΣΟΝ, με τους εγκριθέντες Περιβαλλοντικούς Όρους της προσβαλλόμενης ΚΥΑ η προστασία αυτή είναι, κατά νομική κυριολεξία, ανύπαρκτη.
7.- ΔΙΟΤΙ η προσβαλλόμενη ΚΥΑ είναι προδήλως παράνομη,  και για τους παρακάτω λόγους.
1. Συνεπάγεται και, πάντως, δεν αποτρέπει, κατά τα εκτιθέμενα στο ΙΣΤΟΡΙΚΟ της παρούσας, ανεπίτρεπτη, κατά το Σύνταγμα (άρθρο 24), τους Νόμους (1650/1986 και 3010/2003) και το κοινοτικό δίκαιο (ΣυνθΕΚ και παράγωγο δίκαιο) βλάβη στον αρχαιολογικό χώρο Βεργίνας-Παλατιτσίων, στο χαρακτηρισμένο ως άνω «τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους», καθώς και στη γειτνιάζουσα περιοχή ΝΑTURA «Στενά Αλιάκμονα»,
2. Κατά παράβαση της εθνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία της υγείας στο πλαίσιο της διαχείρισης και επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων, καθώς και της διάθεσής τους,  συνεπάγεται ιδιαιτέρως σημαντικούς κινδύνους για την υδροδότηση της Θεσσαλονίκης από τον ταμιευτήρα του φράγματος της Αγίας Βαρβάρας. Και
3. Κατά παράβαση του Συντάγματος (άρθρο 24 παρ. 1 και Ερμ. Δήλωση κάτω από αυτό και άρθρο 117 παρ. 3) επιτρέπει απολύτως απαγορευμένη προσβολή της επίδικης περιοχής ως δασικής και αναδασωτέας περιοχής, κατά τους ορισμούς της κείμενης νομοθεσίας και ενόψει των εκτιθέμενων στο ΙΣΤΟΡΙΚΟ της παρούσας.
Ενόψει των προαναφερομένων, οι προσβαλλόμενες με την παρούσα πράξεις και παραλείψεις είναι παράνομες και ακυρωτέες.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Επειδή, με βάση τα παραπάνω και επιφυλασσόμενοι να επικαλεσθούμε και κάθε άλλο νόμιμο και βάσιμο λόγο, με τυχόν πρόσθετους λόγους ακύρωσης..
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε
Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας.- Να ακυρωθεί 1) Η υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 198434/18.4.2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (εφεξής Κ.Υ.Α) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργού Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (<<ΘΕΜΑ: Ανανέωση Απόφασης Εγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Συγκροτήματος Παραγωγής Ενέργειας Νομού Ημαθίας»>>) και 2) Κάθε άλλη πράξη και παράλειψη, συναφής προς την προαναφερόμενη, υπό στοιχείο 1 πράξη.- Και να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη.-
Αθήνα , 10 Ιουνίου 2011
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

                                     ΓΙΩΡΓΟΥ   ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
                                     ΒΕΡΟΗΣ 1     59100  ΒΕΡΟΙΑΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ