Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011


Ουρσουζίδης Ν. Γεώργιος                        Προς : ΕΣΔΑ – ΟΤΑ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
                     ΑΝΟΙΚΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ, Η ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ
Ο χώρος που προέκυψε από την  απόληψη αμμοχάλικων,  για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τον Μάρτη του 2008 στη χωματερή του Αλιάκμονα, χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα ως χώρος συγκέντρωσης των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων του Ν.Ημαθίας.
 Ο χώρος αυτός  εκ των ενόντων χωροθετήθηκε έκτοτε ως ο χώρος όπου μεταφέρονται τα ανακυκλώσιμα   απορρίμματα, τα οποία, ευαισθητοποιημένοι  πολίτες της Ημαθίας, 

- παραπλανηθέντες  και εμπαιζόμενοι-, διαχωρίζουν από τα μη ανακυκλώσιμα και εναποθέτουν στους γνωστούς μπλε κάδους της ανακύκλωσης.
Τον ακατάλληλο αυτό χώρο, όπου εδώ και πολύ καιρό αποτελεί πρωτοφανές σημείο μόλυνσης, βαρβαρότητας εγκατάλειψης και ντροπής, τα μέλη  του ΕΣΔΑ  ( Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρησης Απορριμμάτων) αρέσκονται στο να αποκαλούν  Κέντρο  Συλλογής   Ανακυκλώσιμων Υλικών Ημαθίας.

Ο συγκεκριμένος αυτός χώρος βρίσκεται είκοσι (20)  μέτρα από τη νέα χωματερή  και σαράντα (40) από τις δύο παλαιότερες, δημιουργώντας ένα διαχρονικό σύμπλεγμα χωματερών δίπλα στην κοίτη του Αλιάκμονα,   υποδηλώνοντας ταυτόχρονα και με κατηγορηματικό τρόπο μάλιστα, την ανικανότητα της πολιτείας να διευθετήσει  το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ώστε να δοθεί ένα τέλος σε αυτήν την τραγική κατάσταση του Αλιάκμονα, αλλά και στις χωματερές Νάουσας  και Αλεξάνδρειας που παρουσιάζουν ανάλογη εικόνα σε μικρότερη κλίμακα.
 
Αρκετοί πολίτες φρονούν και πιστεύουν, ότι δολίως τα πράγματα αφήνονται στην ολέθρια, αξιοθρήνητη και αλγεινή αυτή κατάσταση,  ώστε ν΄ αποτελέσει μοχλό πίεσης ως αθέμιτο μέσον για την επίτευξη ενός γνωστού σκοπού που δεν είναι άλλος από το  ν΄ ασκηθεί μ΄ αυτό τον τρόπο η εκβίαση  εκείνη που θα συνηγορούσε, ώστε να πεισθούν επιτέλους οι εμπλεκόμενοι φορείς της πολιτείας για την υλοποίηση του έργου του  ΧΥΤΥ στην θέση 12, εκθέτοντας ταυτόχρονα στην κοινή γνώμη τους διαφωνούντες.   

Ο χώρος των ανακυκλώσιμων όπως και της χωματερής δεν φυλάσσεται, η πρόσβαση είναι ελεύθερη σε κάθε πολίτη  ή  επιχειρηματία  ώστε απρόσκοπτα να αποθέτει ανεξέλεγκτες ποσότητες απορριμμάτων, χωρίς να ελέγχεται  ή να πληρώνει  κάποιο αντίτιμο, έτσι το κόστος     μετακυλύεται  στους δημότες μέσω των δημοτικών τελών,   με αποτέλεσμα κάποιοι να  ωφελούνται σκανδαλωδώς σε βάρος των δημοτών.

Τα τελευταία γεγονότα με τα πορτοκάλια προέλευσης Βραζιλίας, που έφτασαν μέσω λιμανιού Θεσσαλονίκης στην Χωματερή του Αλιάκμονα προς «καταστροφή»,   και μάλιστα χωρίς συνοδεία κάποιας αρμόδιας υπηρεσίας, επιβεβαιώνει τους παραπάνω ισχυρισμούς  και αποτυπώνει την ανεπάρκεια του ΕΣΔΑ, στο να προστατέψει τους πολίτες της Ημαθίας από την «εισαγόμενη» μόλυνση, αλλά και από δαπάνες που δεν τους αναλογούν.

Βεβαίως η απόσυρση βιομηχανικών απόβλητων στην χωματερή, και μάλιστα με την έγκριση του ΕΣΔΑ, που «νομιμοποίησε» της βιομηχανίες να απορρίπτουν οτιδήποτε, δεν έχει προηγούμενο, -  και   επιπλέον -,   κανείς δεν γνωρίζει αν τα 0,05€ ανά κιλό, βιομηχανικών απόβλητων, εισπράχθηκαν ποτέ από τον ΕΣΔΑ όπως εξήγγειλε ή πλήρωσε τελικά για μια ακόμη φορά ο πολίτης της Ημαθίας, ως μη όφειλε, το κόστος της επικάλυψης.
Έχοντας υπόψη, ότι :

1. Ο χώρος των ανακυκλώσιμων όπως και η χωματερή δεν φυλάσσεται, ούτε καταγράφονται οι ποσότητες που αποσύρονται ή επιστρέφουν από τα ιδιωτικά  Κ.Δ.Α.Υ.   ( Κέντρο  Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) .
2. Ο Ν.2939/2001 υποχρέωσε τις επιχειρήσεις που εισάγουν, παράγουν και διαθέτουν στην εγχώρια αγορά συσκευασμένα προϊόντα να μεριμνούν για τη συλλογή και ανακύκλωση τους. 
3. Είναι στην διακριτική ευχέρεια να δηλωθούν από τα Κ.Δ.Α.Υ., κατά το δοκούν και ανεξέλεγκτα, όσες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών επιθυμούν, ως εισερχόμενο ρεύμα κατά συνέπεια   και ως εξερχόμενο ρεύμα, προς τους ΧΥΤΑ ή την χωματερή.

Καταθέτουμε τα κάτωθι ερωτήματα, προς τον πρόεδρο και τα μέλη του ΕΣΔΑ :

 
Ερώτημα 1ο
 
Πώς ελέγχονταν από τον ΕΣΔΑ οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων   του Νομού Ημαθίας   προς  το ΚΔΑΥ Κατερίνης Ν. Πιερίας , και  πώς οι αντίστοιχες ποσότητες που αποσύρονταν από το ΚΔΑΥ προς τους ΧΥΤΑ Πιερίας , ώστε να προκύπτει αξιόπιστα το ποσό της οφειλής των πολιτών της Ημαθίας προς τους ΧΥΤΑ του Ν. Πιερίας.
Αξίζει να σημειωθεί  ότι  πρόκειται για αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Πώς λοιπόν, είναι βέβαιοι στον ΕΣΔΑ, ότι δηλώνονταν ως εισερχόμενο ρεύμα ανακυκλώσιμων προς το ΚΔΑΥ Πιερίας το πραγματικό και όχι  μεγαλύτερο, ώστε να δικαιολογούνται αντίστοιχα μεγαλύτερες ποσότητες προς τον ΧΥΤΑ Πιερίας από μη αξιοποιήσιμα ανακυκλώσιμα  τρίτων, απαλλασσόμενοι οι ίδιοι από το κόστος της διάθεσης, και  σε βάρος των πολιτών της Ημαθίας;   
Είναι ολοφάνερο ότι η απόλυτη ασυδοσία και η έλλειψη ελέγχου, δίνει την δυνατότητα σε επιτήδειους να κερδοσκοπούν, αφενός μεν σε βάρος των πολιτών της Ημαθίας, χρεώνοντας τους ανακυκλώσιμα τρίτων (απόσυρση προς τους  ΧΥΤΑ), αφετέρου δε να επιτυγχάνουν πλασματική αύξηση των ανακυκλώσιμων προερχόμενων από τους Ο.Τ.Α., (ενώ ενδεχομένως προέρχονται από εμπορική δραστηριότητα μεταξύ ιδιωτών), πετυχαίνοντας   αύξηση των  επιδοτήσεων (ΕΕΑΑ). 
Ερώτημα 2ο    

Από την εποχή που ξεκίνησε η συνεργασία μεταξύ ΕΣΔΑ και ΚΔΑΥ   της Θεσσαλονίκης, παρατηρήθηκε το φαινόμενο της επιστροφής δεματοποιημένων, προφανώς μη αξιοποιήσιμων ανακυκλώσιμων υλικών στην χωματερή του Αλιάκμονα προς επίχωση, μαζί με τα λοιπά αστικά απορρίμματα.
Με δεδομένο, ότι δεν γίνεται κανένας απολύτως έλεγχος των ποσοτήτων των ανακυκλώσιμων προς το ΚΔΑΥ Θεσσαλονίκης, πως  γνωρίζει ο ΕΣΔΑ, ότι δεν επιστρέφουν από το ΚΔΑΥ μεγαλύτερες ποσότητες με μη αξιοποιήσιμα ανακυκλώσιμα τρίτων, αφού είναι ευρέως γνωστό ότι στην χωματερή του Αλιάκμονα η κατάσταση είναι απολύτως ανεξέλεγκτη και συνεπώς απαλλάσσονται από την   δαπάνη για υγειονομική ταφή σε κάποιο ΧΥΤΑ της Θεσσαλονίκης.
Σημειωτέον ότι,  ταυτόχρονα με την πιθανή «εισαγόμενη» πρόσθετη επιβάρυνση της χωματερής , εκτός της περαιτέρω μόλυνσης, απομειούται  αντιστοίχως και ο διαθέσιμος όγκος για τα απορρίμματα των πολιτών της Ημαθίας.
Η δυνατότητα πλασματικής αύξησης των ανακυκλώσιμων των ΟΤΑ, με αυτά που προέρχονται από εμπορικές πράξεις μεταξύ ιδιωτών , όσο διαρκεί η ανεξέλεγκτη η κατάσταση στην χωματερή, παραμένει.
Τέλος η συνέχιση της ανεξέλεγκτης κατάστασης στην χωματερή του Αλιάκμονα, εκτός  της επιπλέον επιβάρυνσης , αναπόφευκτα δίνει την δυνατότητα σε επιτήδειους να κερδοσκοπούν σε βάρος του φορολογούμενου πολίτη.
Και  αυτό πρέπει να σταματήσει.


Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουμε τις απαντήσεις σας στα παραπάνω ερωτήματα.


Ουρσουζίδης Ν.Γιώργος

 

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ