Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011

  • 11:32 π.μ.
  • Unknown
Η Κομισιόν επιβεβαιώνει "την πρόθεσή της να προτείνει τροποποιήσεις στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ που διέπει τους περιορισμούς του χρόνου πτήσης, οι οποίοι βασίζονται σε αντικειμενική τεχνική αξιολόγηση που διενεργεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), με γνώμονα αποκλειστικά τα θέματα ασφάλειας πτήσεων", απαντώντας σε κοινοβουλευτικό έλεγχο που άσκησαν από κοινού οι Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Καθηγητής κ Γ. Παπαστάμκος και κ. Κ. Πουπάκης.
Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχουν καταμετρηθεί περισσότερα από δέκα πολύνεκρα αεροπορικά δυστυχήματα, που οφείλονται στην υπερβολική κούραση των χειριστών πολιτικής αεροπορίας. Ταυτόχρονα, η έκθεση που εκπόνησε η EASA (European Aviation Safety Agency) τον Ιανουάριο του 2009 σχετικά με την ιατρική και επιστημονική αξιολόγηση
 
 
των ορίων χρόνων πτήσης και ανάπαυσης των χειριστών κατέδειξε ότι θα πρέπει να υπάρξουν νομοθετικές ρυθμίσεις στους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Στο πλαίσιο της μείωσης του κόστους εργασίας, της περιστολής των λειτουργικών εξόδων και της αποφυγής νέων προσλήψεων οι αεροπορικές εταιρείες αναγκάζουν τους πιλότους σε εξαντλητικής διάρκειας πτήσεις ή ωράρια εργασίας. Οι συνθήκες απασχόλησης καθίστανται μάλιστα δυσμενέστερες από τις αντίστοιχες των οδηγών βαρέων οχημάτων (ως και 14 ώρες την ημέρα, ενώ για το πλήρωμα καμπίνας μπορεί να φθάσει και τις 15), γεγονός που υποβαθμίζει σημαντικά το επίπεδο ασφάλειας των πτήσεων και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την προστασία της ζωής των επιβατών και του πληρώματος. Σε αυτή την κατεύθυνση οι κκ Παπαστάμκος και Πουπάκης κατέθεσαν γραπτή ερώτηση προς της Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις προθέσεις της σε ό,τι αφορά την επανεξέταση του κανονιστικού πλαισίου για την αποτελεσματικότερη προστασία της ασφάλειας επιβατών και εργαζομένων.


"Η Επιτροπή γνωρίζει καλά τη σημασία που έχει η διαχείριση της καταπόνησης των ιπταμένων στην ασφάλεια πτήσεων και για το λόγο αυτό εργάζεται επί του θέματος", επεσήμανε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Siim Kallas, υπεύθυνος για Θέματα Μεταφορών. Σημείωσε, εξάλλου, ότι τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα είναι διαθέσιμα, υπό μορφή γνωμοδότησης από τον εν λόγω οργανισμό ως το Δεκέμβριο του 2011, οπότε και η Επιτροπή θα ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη θέσπιση των κατάλληλων νομοθετικών διατάξεων.


"Η ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών, εργαζομένων και επιβατών, πρέπει να αποτελεί τον πρωταρχικό και αποκλειστικό γνώμονα λήψης αποφάσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαιτείται άμεση δράση όταν και όπου εντοπίζονται κενά ή παραλείψεις. Σε μία περίοδο έντονης οικονομικής δυσπραγίας, δυστυχώς, αυξάνονται τα φαινόμενα επικίνδυνων παρατυπιών σε ό, τι αφορά τους κανόνες υγείας και ασφάλειας, με κεντρικά σημεία αναφοράς τη μείωση του κόστους εργασίας, των λειτουργικών εξόδων και της προώθησης της απορρύθμισης και του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι εθνικοί φορείς οφείλουν να ασχοληθούν υπεύθυνα και έγκαιρα με τα υψίστης σημασίας αυτά ζητήματα προτού θρηνήσουμε εκ νέου ανθρώπινες ζωές ", δήλωσαν σχετικά οι Έλληνες Ευρωβουλευτές.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ