Κυριακή 30 Ιουνίου 2024

ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Από Δευτέρα 8 Ιουλίου έως και το Σάββατο 31 Αυγούστου 2024

Από τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας ανακοινώνεται: «οι θερινές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν τη
δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου. Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 8 Ιούλιου οι καταναλωτές θα βρουν
εκπτωτικές τιμές στα προϊόντα φυσικών και ηλεκτρονικών καταστημάτων. Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως το Σάββατο 31 Αυγούστου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013».
Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές:
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) παρέχει οδηγίες προς τις Ομοσπονδίες και τους
Εμπορικούς Συλλόγους σε όλη τη χώρα, ώστε να ενημερώνουν τα μέλη τους για τις υποχρεώσεις του
νόμου αναφορικά με τις θερινές εκπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο των καλοκαιρινών
εκπτώσεων οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα ακόλουθα:
Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής όλων των
ειδών που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική σε εμφανή σημεία του καταστήματος και
οπωσδήποτε στα σημεία όπου αυτά εκτίθενται.
Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης. Εάν αναγραφεί
ποσοστό, πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. «50% έκπτωση»).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών, διότι τα προβλεπόμενα
πρόστιμα είναι βαρύτατα. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά.

Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 16 ν. 4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να
ανοίξουν προαιρετικά Κυριακή 14 Ιουλίου 2024 , με προτεινόμενο ωράριο από 11:00 έως ώρα
16:00.

Το Δ.Σ

του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ