Σάββατο 22 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας (16_2024)

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 26-6-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 36/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)» Δ. Βέροιας, περί «Έγκρισης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023»
ΘΕΜΑ    2ο :    Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 25/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ) Δήμου Βέροιας», περί «Έγκρισης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023»
ΘΕΜΑ    3ο :    Έγκριση ή μη α) καταβολής και β) καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ    4ο :    Επί εισήγησης της Δ.Ε για την αναμόρφωση (6η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2024.
ΘΕΜΑ    5ο :    Αποδοχή ή μη της υπ’ αριθ. 6/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του κοινωφελούς ιδρύματος «Ζωγιοπούλειο Ίδρυμα» περί της λύσης μίσθωσης δύο (2) διαμερισμάτων
ΘΕΜΑ    6ο :    Έγκριση ή μη α) ένταξης του Δήμου Βέροιας στο Δίκτυο Πόλεων (Cities Network for Intergration-CNI), β) του μνημονίου συνεργασίας, γ) ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του και δ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας.
ΘΕΜΑ    7ο :    Επί αιτήματος του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ-Κώστας Παλουκίδης» για την έκδοση ψηφίσματος αποδοκιμασίας των δηλώσεων της Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας
ΘΕΜΑ    8ο :    Έγκριση ή μη προγράμματος εκδηλώσεων μνήμης για την Κυπριακή Τραγωδία
ΘΕΜΑ    9ο :    Έγκριση ή μη α) διεξαγωγής και β) προγράμματος δράσεων του «Family Festival» στη Βέροια

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ