Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας ανακοινώνεται ότι, έως την 10-05-2024 ημέρα Παρασκευή, τα καταστήματα εστίασης πάσης φύσεως που χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, θα πρέπει να οριοθετήσουν τον παραχωρούμενο χώρο με χρωματισμένη διαγράμμιση ή να τον επαναδιαγραμμίσουν εφόσον η γραμμή δεν είναι ευκρινής.


Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω και σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας κάθε καταστήματος, θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 5 παρ. 9 της υπ΄αριθμ. 188/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου αναφέρεται ότι η μη οριοθέτηση από τους καταστηματάρχες του παραχωρούμενου χώρου, συνιστά λόγο ανάκλησης της σχετικής άδειας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ.
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ


ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ