Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023

Διακοπή νερού στις Κοινότητες Ασώματα και Βεργίνα του Δήμου Βέροιας, λόγω εργασιών
καθαρισμού-συντήρησης στις Δεξαμενές Ύδρευσης.

Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνωστό
ότι, την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου από την ώρα 09:00 έως 14:00 θα γίνει διακοπή νερού
στις Κοινότητες Ασώματα και Βεργίνα του Δήμου Βέροιας λόγω τακτικών εργασιών
καθαρισμού-συντήρησης στις Δεξαμενές Ύδρευσης των Κοινοτήτων.


Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρωση των απαραίτητων
ποσοτήτων νερού, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό
διάστημα των εργασιών.


Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης θα καταβάλλουν προσπάθειες για την ολοκλήρωση
των εργασιών όσο το δυνατόν ενωρίτερα .


Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την αναστάτωση που
θα υποστούν.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ