Τετάρτη 26 Απριλίου 2023

Στην υπογραφή της σύμβασης για «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ»προχώρησαν ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών, κ. Αλέξανδρος Τσαχουρίδης, με τον Ηρακλή Γκιόνογλου, νόμιμο εκπρόσωπο και διαχειριστής της Κ. ΜΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ - Η. ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ Ο.Ε. που εδρεύει στην Αγκαθιά Ημαθίας. 
Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει εργασίες σε δύο θέσεις του οδικού δικτύου του Δήμου Βέροιας όπου εκδηλώθηκαν ολισθήσεις σε τμήματα των δρόμων.
Συγκεκριμένα αφορά στις περιοχές: 
α)Δημοτική οδός εντός του οικισμού Καστανιάς,δρόμος Μεγ. Αλεξάνδρου
β) Δημοτική οδός Βέροιας προς Ι.Μ. Αγ. Προδρόμου.
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, μεταξύ άλλων, είναι:
•   Εκσκαφές
•   Τοποθέτηση μικροπασσάλων θεμελίωσης τοίχου
•   Τοίχος αντιστήριξης
•   Αποκατάσταση οδοστρώματος
•   Αποστράγγιση οδού
•   Κατασκευή στηθαίου ασφαλείας

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ