Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και της υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Ποικ.61055/27-10-2022 ΚΥΑ, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 9-11-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Επί αιτημάτων μισθωτών καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας για την 

α) ανανέωση της μείωσης μισθωμάτων των καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας και 

β) διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη της αριθ. 67/2022 απόφασης Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Βέροιας, περί έγκρισης δημιουργίας τμήματος αγωνιστικού λάτιν.

ΘΕΜΑ 3ο : Επί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του
α) ημερήσιου τέλους συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου και β) τέλους χρήσης στην Κυριακάτικη Αγορά της Κοινότητας Ριζωμάτων.

ΘΕΜΑ 4ο : Επί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας & φωτισμού.

ΘΕΜΑ 5ο : Επί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.

ΘΕΜΑ 6ο : Επί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών άρδευσης.

ΘΕΜΑ 7ο : Επί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης.

ΘΕΜΑ 8ο : Επί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών στάθμευσης και του τέλους εισόδου οχημάτων στο πεζοδρομημένο εμπορικό κέντρο.

ΘΕΜΑ 9ο : Επί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος βοσκής.

ΘΕΜΑ 10ο : Επί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

ΘΕΜΑ 11ο : Επί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας.

ΘΕΜΑ 12ο : Επί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων.

ΘΕΜΑ 13ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την Αναμόρφωση (15 η ) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας έτους 2022.

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη απονομής τιμητικής διάκρισης στην Σοφία Υφαντίδου και στον Κυριάκο Μηνά.

ΘΕΜΑ 15ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ για την οριοθέτηση ρέματος στην Π.Ε. 25 της πόλης Βέροιας.

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρου του δημοτικού καταστήματος Μακροχωρίου στο Σωματείο «Λέσχη Αυτοκινήτου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση ή μη συγκοινωνιακής μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «Μελέτη εφαρμογής,
ανακαίνιση των κτηριακών εγκαταστάσεων σταθμού παραγωγής, των έργων υδροληψίας και προσαγωγής, προμήθεια-μεταφορά-εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία το Η/Μ εξοπλισμού του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού (ΜΥΗΕ) ΒΕΡΜΙΟ, ονομαστικής ισχύος 1,96 MW, στο ποταμό
Τριπόταμο, στο Δήμο Βέροιας».

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση ή μη επικαιροποίησης της υπ’ αριθ. 251/2021 απόφασης του Δ.Σ,περί έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθ. 860 και 861 εκτός
σχεδίου γεωτεμάχια του αγροκτήματος Βέροιας.

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια της μελέτης «Μελέτη Ανάπλασης πλατείας Ασωμάτων».

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση ή μη τοποθέτησης πέργκολας στην πλατεία «Θεανώς Ζωγιοπούλου».

ΘΕΜΑ 21ο : Επί εισήγησης της ΔΕΠ για την συμπληρωματική επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών-θέρμανσης.

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Σωματείου «A.Σ ΡΩΜΑΙΟΣ».

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στο υπ’ αριθ. 55 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Τριποτάμου.

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου κυπαρισσιού, οκτώ (8) ατόμων πεύκων και τριών (3) ατόμων αριζόνων (κυπαρισσοειδών), στο κοιμητήριο Βεργίνας.

ΘΕΜΑ 25ο : Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Ν.Ημαθίας «Τα παιδιά της Άνοιξης» για την παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου.

ΘΕΜΑ 26ο : Επί αιτήματος του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπ/σης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Βέροιας) για την παραχώρηση χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.

ΘΕΜΑ 27ο : Επί αιτήματος της οργάνωσης μελών Δοβρά ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για την παραχώρηση χρήσης του δημοτικού καταστήματος Αγ.Γεωργίου.

ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη.

ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη.

ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση ή μη προγράμματος εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ