Σάββατο 18 Ιουνίου 2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 20-6-2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 188/2015 (Ορθή Επανάληψη) απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ    2ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (6η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βέροιας, έτους 2022.
ΘΕΜΑ    3ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (7η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βέροιας, έτους 2022.
ΘΕΜΑ    4ο :    Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στο Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για συγχώνευση του Κ.Ε.Π. 337 (πρώην Ν.Α. Ημαθίας) στο Κ.Ε.Π. 273 του Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ    5ο :    Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
ΘΕΜΑ    6ο :    Έγκριση ή μη α) απευθείας εκμίσθωσης του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας, β) καταρτισμού των όρων εκμίσθωσης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ    7ο :    Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης των υπ’ αριθ. 52 και 126  αγροτεμαχίων του Αγροκτήματος Λυκογιάννης Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ    8ο :    Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 2 και τμήματος του υπ’ αριθ. 42 αγροτεμαχίων του Αγροκτήματος Ν.Νικομήδειας Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ    9ο :    Έγκριση ή μη α) κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 111 αγροτεμαχίου του οικισμού Μέσης της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, β) καταρτισμός των όρων εκμίσθωσης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ    10ο :    Έγκριση ή μη καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στο Ο.Τ. 342 της πόλης της Βέροιας
ΘΕΜΑ    11ο :    Έγκριση ή μη κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής του Χ.Εμφιετζή που είχε κατατεθεί ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων εκμίσθωσης του αγρού της ακίνητης περιουσίας του κληροδοτήματος Τσαρούχη.
ΘΕΜΑ    12ο :    Έγκριση ή μη επικαιροποιημένης μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου κερκίδων στο γήπεδο Αγίας Μαρίνας και μεταλλικής κλίμακας Αγ.Κυριακής Βέροιας».
ΘΕΜΑ    13ο :    Επιλογή εποχιακού προσωπικού για πρόσληψή του ως υδρονομέα άρδευσης στη Δημοτική Κοινότητα Σφηκιάς του Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    14ο :    Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηριστεί ως διδακτήριο
ΘΕΜΑ    15ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής διαπραγμάτευσης του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. ΔΝΣβ/92783/π.ε/ΦΝ 466 απόφασης Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ.
ΘΕΜΑ    16ο :    Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου
ΘΕΜΑ    17ο :    Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Β΄ κατανομή έτους 2022)
ΘΕΜΑ    18ο :    Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Πτηνοτροφική μονάδα  δυναμικότητας 45.600χλ πτηνών πάχυνσης του Σ. Ξυδόπουλου».
ΘΕΜΑ    19ο :    Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την εκ νέου επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης επί φερόμενης ιδιοκτησίας Δ. Καρατζόγλου και Χ. Πανταζίδου του Ο.Τ. 122 του Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    20ο :    Έγκριση ή μη μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «Βιοκλιματικό-πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας»
ΘΕΜΑ    21ο :    Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στο υπ’ αριθ. 1333 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Βέροιας
ΘΕΜΑ    22ο :    Έγκριση ή μη προγράμματος εκδηλώσεων για την Κυπριακή Τραγωδία
ΘΕΜΑ    23ο :    Έγκριση ή μη απόσυρσης από την κυκλοφορία οχημάτων του Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    24ο :    Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στην Αστική Εταιρία «Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Ημαθίας «ΠΡΟΣΒΑΣΗ», για την τροποποίηση του καταστατικού της.
ΘΕΜΑ    25ο :    Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Σωματείου «Α.Σ. Ολυμπιακή Ελπίδα»
ΘΕΜΑ    26ο :    Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Σωματείου «A.Σ ΡΩΜΑΙΟΣ»
ΘΕΜΑ    27ο :    Επί αιτήματος της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου (ΔΕΔΑ) για την παραχώρηση χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ    28ο :    Επί αιτήματος της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας για την παραχώρηση χρήσης α) της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και β) του ισογείου χώρου του Δημαρχείου
ΘΕΜΑ    29ο :    Επί αιτήματος της Διεθνούς Αμνηστίας για παραχώρηση της χρήσης του  περιβάλλοντος χώρου.
ΘΕΜΑ    30ο :    Επί αιτήματος του Πολιτιστικό Συλλόγου Αγίου Γεωργίου για την παραχώρηση της χρήσης του χώρου της πλατείας Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ    31ο :    Επί αιτήματος της Ευξείνου Λέσχη Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης του προαύλιου χώρου του πρώην δημοτικού σχολείου Κομνηνίου.
ΘΕΜΑ    32ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
ΘΕΜΑ    33ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
ΘΕΜΑ    34ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
ΘΕΜΑ    35ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ