Τρίτη 5 Απριλίου 2022

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
Βεροια 04/04/2022

Ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Βέροιας πραγματοποίησε συνάντηση με τον πρόεδρο της
Ε,Κ,Ε, για να διερευνήσει αφ ενός της προθέσεις της για την νέα καλλιεργητική περίοδο και
αφ ετέρου να ενημερωθεί για τα προβλήματα που προκύπτουν από τις τελευταίες εξελίξεις
με τον πόλεμο στην Ουκρανία.


Η Ε.Κ.Ε αρχικά μας διαβεβαίωσε ότι ισχύει η τιμή του συμπυρΊνου που ανακοινώθηκε τον
Νοέμβριο του 21 και θα αφορά την νέα χρονιά (33-35 λεπτά)

Στην συνέχεια έγινε μια πρώτη εκτίμηση για τον φετεινό όγκο της παραγωγής με τα μέχρι
στιγμής δεδομένα . Διαπιστώθηκε ότι με την παρούσα δυναμική και τα διεθνή δεδομένα ,
μια πρώτη λύση θα είναι η απορρόφηση μέρους της ποσότητας σε διάφορες δράσεις όπως
επισιτιστική βοήθεια , σχολεία , νοσοκομεία, στρατός κλπ.
Συζητήθηκαν επίσης τα κόστη που βαρύνουν και τις δύο πλευρές και εξετάστηκαν οι τρόποι
στήριξης της παραγωγής.
Σαν αγροτικός Σύλλογος ζητούμε να ληφθεί μέριμνα άμεσα ώστε την περίοδο της
συγκομιδής να μην υπάρξουν προβλήματα και η ροή της παράδοσης και της απορρόφησης
του προίόντος να γίνει απρόσκοπτα.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Α.Σ.Γ.Β.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ