Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022

Τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 18:00 στη Βέροια, στο ξενοδοχείο ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ, υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του δικηγόρου Βέροιας Μιχάλη Χασιώτη με τίτλο «Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)» από τον εκδοτικό οίκο ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. 

Πρόκειται για το πρώτο βιβλίο του γνωστού δικηγόρου πάνω σ’ ένα πολύ εξειδικευμένο αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται επαγγελματικά. 

Η ΑΕΠΠ αποτελεί ένα ανεξάρτητο διοικητικό όργανο που ιδρύθηκε το 2017 και αντικείμενό της είναι η εξέταση των πάσης φύσεως αντιρρήσεων και ενστάσεων που ενδεχομένως έχουν οι συμμετέχοντες σ’ έναν δημόσιο διαγωνισμό (δημόσια έργα, προμήθειες, μελέτες & υπηρεσίες), όπως φερειπείν αναφορικά με τη διακήρυξη και τους όρους αυτής, την τήρηση ή μη της προβλεπόμενης διαδικασίας, τον αποκλεισμό κάποιου υποψήφιου οικονομικού φορέα, την επιλογή του τελικού αναδόχου κ.ά.. 

Εισηγητές της εκδήλωσης θα είναι η κ. Χαρίκλεια Χαντζή-Λελεκάκη, Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων, ο Δρ. Ιωάννης Κίτσος, τέως Πρόεδρος Κλιμακίου ΑΕΠΠ και Δικηγόρος Δημοσίων Συμβάσεων, ο οποίος προλόγισε και το βιβλίο και ο κ. Μιχαήλ Παπαστεργίου, Πολιτικός Μηχανικός και Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο κ. Γεώργιος Καταπόδης, Πρόεδρος ΕΑΑΔΗΣΥ.

Συντονιστής της εκδήλωσης θα είναι ο κ. Ζήσης Πατσίκας, Δικηγόρος, Media Group "Εφημερίδα ΛΑΟΣ, Ρ/Σ ΑΚΟΥ 99.6, laosnews.gr .

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς πώληση στα καταστήματα της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα  και στην ιστοσελίδα της https://www.nb.org/ .

Στην εκδήλωση θα τηρηθούν τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ