Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την  υπ ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 52666 (Φ.Ε.Κ. 3958 Β/27-08-2021) Υπ. Απόφαση από την Δευτέρα 30-08-2021 και ώρα 06.00 έως την Δευτέρα  6-9-2021 και ώρα 06:00 ισχύουν τα κάτωθι :
α) Επιτρέπεται η συμμετοχή των πωλητών (παραγωγοί και έμποροι), που δραστηριοποιούνται στην  Κυριακάτικη Αγορά των Ριζωμάτων, με την τήρηση της απόσταση του ενός  (1)  μέτρου  εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα (απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς είναι η  αντίστοιχη μείωση των μέτρων του  πάγκου τους σε κάθε  κατηγορία πωλητών) και την τήρηση ενάμιση (1,5) μέτρου απόστασης μεταξύ των ατόμων και την τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά πάγκο πώλησης.
β)  Είσοδος της αγοράς θα γίνεται από την συμβολής των οδών  Παπαγεωργοπούλου με Ρήγα Φεραίου και έξοδός από την συμβολή των οδών Ρήγα Φεραίου με Αγίου Αθανασίου.   
γ) Υποχρεωτική η χρήση μάσκας από τους πωλητές, τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και τους επισκέπτες.  
 δ) Διενέργεια και αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self-/test) τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για πωλητές και εργαζόμενους στην αγορά, σύμφωνα με  την  υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.  32209/24-05-2021 (ΦΕΚ  2192 /Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την Δ1α/ΓΠ.οικ.  35098/04-06-2021 (ΦΕΚ 2372/Β΄) , Δ1α/ΓΠ.οικ.41588/2.7.2021 (Β’ 2891), Δ1α/ΓΠοικ.48485/30.07.2021 (Β΄3493) κοινές Υπ.  Αποφάσεις.
 Επιπλέον συνιστούμε στους καταναλωτές κατά την παρουσία τους στην Αγορά και στα πλαίσια της ατομικής ευθύνης:  
•Να τηρούν τις οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ- covid 19.
•Να φροντίζουν την αποφυγή του συνωστισμού στους πάγκους και στους διαδρόμους των  λαϊκών αγορών και την τήρηση της απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
• Να αποφεύγουν  την επαφή με τα χέρια, των προς πώληση προϊόντων (φρούτα και λαχανικά). Η δε τοποθέτηση αυτών σε σακούλες, για  λόγους υγιεινής, να γίνεται από τους πωλητές.   

          Ο  Αντιδήμαρχος    
       Ασλάνογλου Στυλιανός    


ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ