Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στις 22-09-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (7η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.
ΘΕΜΑ    2ο :    Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
ΘΕΜΑ    3ο :    Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στην πρωτοβουλία της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας για την ενίσχυση πυρόπληκτων Δήμων και β) καθορισμού του ποσού συμμετοχής.
ΘΕΜΑ    4ο :    Έγκριση ή μη α) αποδοχής ειδικών όρων δανειακής σύμβασης μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Δήμου Βέροιας, για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση βρεφικού σταθμού Κυψέλης Δήμου Βέροιας», το οποίο είναι ενταγμένο στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    5ο :    Έγκριση ή μη α) αποδοχής ειδικών όρων δανειακής σύμβασης μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Δήμου Βέροιας, για την εκτέλεση του έργου «Αστική αναζωογόνηση Δήμου Βέροιας», το οποίο είναι ενταγμένο στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    6ο :    Έκφραση γνώμης του Δ.Σ για την παραχώρηση από την ΠΕ Ημαθίας τμήματος του υπ’ αριθ 1147ζ αγροτεμαχίου της Κοινότητας Πατρίδας σε ιδιώτη.
ΘΕΜΑ    7ο :    Έγκριση ή μη μερικής ανάκλησης της υπ’ αριθ. 436/2012  απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικών ακινήτων στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών Ν.Ημαθίας και στο Λύκειο Ελληνίδων Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ    8ο :    Έγκριση ή μη α) υλοποίησης προγράμματος εθελοντικών στειρώσεων αδεσπότων ζώων συντροφιάς, β) φιλοξενίας εθελοντών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    9ο :    Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
ΘΕΜΑ    10ο :    Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα σχολικά συμβούλια όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ    11ο :    Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου
ΘΕΜΑ    12ο :    Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Γ΄ κατανομή έτους 2021).
ΘΕΜΑ    13ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την έκθεση αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού του Δήμου, για το χρονικό διάστημα από 1/4/2021 έως 30/6/2021 (Β΄ τρίμηνο)
ΘΕΜΑ    14ο :    Έγκριση ή μη σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ»
ΘΕΜΑ    15ο :    Έγκριση ή μη αύξησης ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Δήμου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης.
ΘΕΜΑ    16ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας του χρόνου υλοτομίας της συστάδας 10β του δημοτικού δάσους Καστανιάς.
ΘΕΜΑ    17ο :    Έκφραση γνώμης του Δ.Σ για περιοριστικά μέτρα βοσκής στο δάσος Καρά Τσαΐρ.
ΘΕΜΑ    18ο :    Έγκριση ή μη προγράμματος εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας.
ΘΕΜΑ    19ο :    Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στις εορταστικές εκδηλώσεις για την «Ημέρα της πόλης» του αδελφοποιημένου  Δήμου Ούζιτσε Σερβίας
ΘΕΜΑ    20ο :    Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Σωματείου «Αετοί Βέροιας Καλαθοσφαιρικό Σωματείο».
ΘΕΜΑ    21ο :    Παραχώρηση ή μη χρήσης της πλατείας Ελιάς στο σύλλογο «Φίλων Κλασικού Αυτοκινήτου Βέροιας»
ΘΕΜΑ    22ο :    Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Δ.Φωτόπουλο.
ΘΕΜΑ    23ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  - ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ