Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021

                
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018 και του άρθρου 2 του ν.4635/2019, της αριθμ.20501/02-09-2019 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ε.Π.Ζ. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεών τους επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης) στις 14-06-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 έως 14:30, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής

Θέμα    1ο     Εισήγηση στο ΔΣ για την έγκριση εισόδου - εξόδου σε εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Βέροιας στην περιοχή Κρεββατάς, για υφιστάμενη επιχείρηση ψυγείων συντήρησης οπωρολαχανικών.
Θέμα    2ο     Προσωρινή ή μη διακοπή λειτουργίας μουσικών οργάνων του Καρτασάκη Ιωάννη (“LaGrance”, στην οδό Π. Ιωακείμ & Ιεραρχών).
Θέμα    3ο     Προσωρινή ή μη διακοπή λειτουργίας μουσικών οργάνων της  Our Food ΙΚΕ (“AMNESIA”, στην οδό Έλλης 5 - 7).
Θέμα    4ο     Προσωρινή ή μη διακοπή λειτουργίας μουσικών οργάνων της Ζάκας-Μιχαηλίδης ΟΕ(“BADFISH”, στην οδό Μ.Καρακωστή 1).
Θέμα    5ο     Προσωρινή ή μη διακοπή λειτουργίας μουσικών οργάνων της Μιχαηλίδου Μαρίας(“HOUSE”, στην οδό Αριστοτέλους 45, Κ.Μακροχωρίου).
Θέμα    6ο     Προσωρινή ή μη αφαίρεση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων της Ζιαμπούλης Στ. & Σια ΟΕ(“Delande”, Πλ.Εληάς).
Θέμα    7ο     Προσωρινή ή μη αφαίρεση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων του Δομπρή Ανέστη (“Μεντα”, οδός Ιεραρχών 8).
Θέμα    8ο     Προσωρινή ή μη αφαίρεση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων του Δομπρή Ανέστη (“Prive”, οδός Έλλης 12.).
Θέμα    9ο     Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης ‘καφετέριας’ της εταιρείας Σαμανίδης Κ – Βαμβακίδης Ν. ΟΕ (Έλλης 9, ‘‘Αφρός’’)


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Ηλίας  Τσιφλίδης

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

Maxi Shop Veria - σελίδα στο Facebook

Perrotis College

Perrotis College
Αμερικανική Γεωργική Σχολή

ΡΑΔΙΟ ΗΜΑΘΙΑ 97,3

ΙΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

ΙΕΚ  της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
Αμερικανική Γεωργική Σχολή

ΚΕΕΛΠΝΟ - Εποχική Γρίπη

ΚΕΕΛΠΝΟ - Εποχική Γρίπη

Τιμές που φέρνουν χαμόγελα..

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - idisi.gr -

όλοι μαζί μπορούμε...

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

cuka