Παρασκευή 16 Απριλίου 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στις 21-4-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη χωροθέτησης  γωνιών ανακύκλωσης.
ΘΕΜΑ 2ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε για την αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στην ενεργειακή κοινότητα με την επωνυμία «Ενεργειακή κοινότητα περιορισμένης ευθύνης ΒΕΡΜΙΟΝ» και β) ορισμού εκπροσώπου.
ΘΕΜΑ 4ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ για μεταβολές σχολικών μονάδων Β΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2021-2022.
ΘΕΜΑ 5ο : Επιλογή εποχιακού προσωπικού για πρόσληψη τους ως υδρονομείς άρδευσης σε Κοινότητες του Δήμου.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Σωματείου «Αγροτικός Αστέρας Αγίας Βαρβάρας».
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ή μη σχεδίου ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και Παγετού.
ΘΕΜΑ 8ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας με συνοδό έργο οδοποιία, υποκατηγορίας Α2–Ομάδα 12η, με κωδική ονομασία «ΑΡΑΠΗΣ» της εταιρίας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση ή μη καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στο Ο.Τ. 60β της πόλης της Βέροιας.
ΘΕΜΑ 10ο : Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων».
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων».
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε κεντρικές οδούς της Κοινότητας Κ.Βερμίου».
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση ή μη καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ  701 στο Εργοχώρι του Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη του φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης-Τεύχος Τεχνικών δεδομένων της μελέτης «Δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κρίσιμων υποδομών Δήμου Βέροιας» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης.
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή μη παραλαβής της μελέτης «Μελέτη τμήματος οδού Συκιάς-Παλατιτσίων» (Γεωτεχνική).
ΘΕΜΑ 16ο : Επί αιτήματος της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικών χώρων.
ΘΕΜΑ 17ο : Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Α.Μ.ΕΑ. Ν. Ημαθίας για την παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ 18ο : Επί αιτήματος του Κουμμουνιστικού κόμματος Ελλάδας (ΤΟ Ημαθίας) για την παραχώρηση χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων του κοινοτικού καταστήματος Μακροχωρίου.
ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ή μη κοπής τριών (3) ατόμων αριζόνων στην οδό Στρατή Τσίρκα στον συνοικισμό Πανοράματος.
ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση ή μη α)ανάκλησης της υπ’ αριθ. 282/2020 απόφασης του Δ.Σ. και β)παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων ιατροδικαστικής εξέτασης και ταφής οικονομικά αδύναμου δημότη.
ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση ή μη α)ανάκλησης της υπ’ αριθ. 212/2020 απόφασης του Δ.Σ. και β)παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων ιατροδικαστικής υπηρεσίας, κηδείας  και τέλους ταφής οικονομικά αδύναμης δημότισσας.
ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση ή μη α)ανάκλησης της υπ’ αριθ. 256/2020 απόφασης του Δ.Σ. και β)παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων κηδείας οικονομικά αδύναμου δημότη.
ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη.
ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα.


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ