Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στις 22-2-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της αριθ. 636/2019 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ    2ο :    Έγκριση ή μη της αριθ. 6/2021 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α) Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ    3ο :    Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
ΘΕΜΑ    4ο :    Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων χρηματοδότησης της πράξης «Επισκευή, συντήρηση παλιών και ανέγερση νέων κλωβών φιλοξενίας στο καταφύγιο ζώων συντροφιάς Δήμου Βέροιας», στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης Χ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων ζώων συντροφιάς» και β) εξουσιοδότησης Δημάρχου.
ΘΕΜΑ    5ο :    Ενημέρωση του Δ.Σ. επί του απολογισμού έτους 2020 και του προγραμματισμού έτους 2021 του ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας
ΘΕΜΑ    6ο :    Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρου του κτιρίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Ταγαροχωρίου στο Αεραθλητικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΗΜΑΘΙΑΣ».
ΘΕΜΑ    7ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της μίσθωσης καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς.
ΘΕΜΑ    8ο :    Έγκριση ή μη απολογισμού εσόδων και εξόδων του κληροδοτήματος Τσαρούχη έτους 2020.
ΘΕΜΑ    9ο :    Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ    10ο :    Ορισμός υπαλλήλου της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου και του αναπληρωτή του, ως εκπρόσωπος-διαχειριστής e-banking
ΘΕΜΑ    11ο :    Ορισμός μελών Πενταμελούς Επιτροπής της παραγράφου 20 του άρθρου 59 του Ν.4497/2017
ΘΕΜΑ    12ο :    Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηριστεί ως διδακτήριο
ΘΕΜΑ    13ο :    Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου»
ΘΕΜΑ    14ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων (Αποκατάσταση βλαβών τσιμενταυλάκων Τ.Κ Πατρίδας)»
ΘΕΜΑ    15ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε Βέροιας (2019)»
ΘΕΜΑ    16ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων (Κατασκευή τοιχείου στην οδό Αγαμέμνονος)»
ΘΕΜΑ    17ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ    18ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου-Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ    19ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Κοινοτικού Δρόμου Στο Ο.Τ 1 στην Κοινότητα Καστανιάς του Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ    20ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά Δ.Ε Απ.Παύλου»
ΘΕΜΑ    21ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά Δ.Ε Βεργίνας (2018)»
ΘΕΜΑ    22ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε Βέροιας (2018)».
ΘΕΜΑ    23ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε Απ.Παύλου, Δ.Ε Βεργίνας, Δ.Ε Δοβρά και Δ.Ε Μακεδονίδος(2018)»
ΘΕΜΑ    24ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίου στον κεντρικό δρόμο Σφηκιάς».
ΘΕΜΑ    25ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δοβρά»
ΘΕΜΑ    26ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση Νεκροταφείου Κουμαριάς».
ΘΕΜΑ    27ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή τοιχείου επί των οδών Επικούρου και Λάρνακας».
ΘΕΜΑ    28ο :    Προσδιορισμός ποσότητας, τιμής και δικαιολογητικών διάθεσης καυσοξύλων για ατομικές ανάγκες των κατοίκων των Κοινοτήτων Καστανιάς και Τριποτάμου για το έτος 2021
ΘΕΜΑ    29ο :    Αποδοχή ή μη προτεινόμενου συμβιβασμού μεταξύ Δήμου Βέροιας και Ι.Γερουλίδη.
ΘΕΜΑ    30ο :    Έγκριση παροχής α) εξόδων φιλοξενίας και β) οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
ΘΕΜΑ    31ο :    Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
ΘΕΜΑ    32ο :    Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
ΘΕΜΑ    33ο :    Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
ΘΕΜΑ    34ο :    Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη

       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ