Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης, υπέγραψε την Τετάρτη  30 Δεκεμβρίου, Υπουργική Απόφαση για τη νέα δράση του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορά  στην επιχορήγηση των επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών  σωμάτων εξωτερικού χώρου. 

Η Δράση προβλέπει την ενίσχυση όλων των επιχειρήσεων εστίασης για την αγορά μίας  θερμαντικής συσκευής ανά 10 τετραγωνικά μέτρα νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού  χώρου και έως 100 ευρώ εκάστη (χωρίς ΦΠΑ).

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης, ανά  χώρο εστίασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι επιχειρήσεις εστίασης, ανεξαρτήτως της  νομικής τους μορφής, που δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους  ΚΑΔ: 

56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων καικινητών μονάδων εστίασης  (Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10), 

56.29.20: Υπηρεσίες καντίνας (Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας  56.29.20), 

56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών (Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της  υποκατηγορίας 56.30). 

Επισημαίνεται ότι η ενίσχυση έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή καλύπτεται από τη σχετική  πρόσκληση η προμήθεια θερμαντικών σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, υπό την  προϋπόθεση ότι ο λήπτης της ενίσχυσης διέθετε τουλάχιστον έναν ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ κατά  την ημερομηνία αγοράς. 

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τις δαπάνες για την αγορά θερμαντικών σωμάτων  εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (π.χ. υγραερίου, ηλεκτρικών, φυσικού αερίου, πάνελ υπέρυθρων, αλογόνου κ.ά.), αυτόνομων ή μέρους κινητού εξοπλισμού, τα οποία ήταν  καινούργια και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους. 

Διευκρινίζεται ότι η επιχορήγηση σε κάθε κατάστημα εστίασης υπολογίζεται βάσει των  τετραγωνικών μέτρων νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου, των με κάθε τρόπο παραχωρημένων από λοιπούς φορείς (Δήμους, Λιμενικά Ταμεία, ΕΟΤ), καθώς και των  εξωτερικών επιφανειών που παραχωρήθηκαν με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020. Σε  περίπτωση που ο αριθμός των τετραγωνικών μέτρων δεν δικαιολογεί ακέραιο αριθμό  θερμαντικών σωμάτων, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται με τον αμέσως επόμενο  ακέραιο αριθμό.  

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από  πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και  Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και από εθνικούς πόρους και θα υλοποιηθεί μέσω του Ενδιάμεσου 

 

Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας  (ΕΦΕΠΑΕ).  

Ως ημερομηνία έναρξης για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων έχει ορισθεί η 4η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00 και λήξης η 4η Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00, στον  διαδικτυακό τόπο https://heating-devices.mindev.gov.gr.

 Ήδη έχει ξεκινήσει η υποβολή  αιτήσεων χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις εστίασης. 

Υπογραμμίζεται ότι, πριν από την υποβολή της αίτησης, ο λήπτης της ενίσχυσης πρέπει  να έχει ήδη προχωρήσει στην προμήθεια και την αποπληρωμή των θερμαντικών  σωμάτων εξωτερικού χώρου, καθώς και στη σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της  επιχείρησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης μόνο  μία φορά ανά ΑΦΜ. 

Το ποσό με το οποίο επιχορηγείται η επιχείρηση, στο πλαίσιο της δράσης, είναι ακατάσχετο,  αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.  

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση και το ποσό ενίσχυσης θα  καταβάλλεται στους δικαιούχους σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης, που μπορεί να λάβει  η κάθε επιχείρηση (σε επίπεδο «ενιαίας επιχείρησης») από τη συγκεκριμένη δράση, αθροιζόμενο μαζί με κάθε άλλη άμεση ενίσχυση που θα έχει λάβει την τελευταία τριετία  (υπολογιζόμενη σε κυλιόμενη βάση), δεν δύναται να ξεπερνάει τις200.000 ευρώ (κανονισμός  de minimis). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα δράση του ΕΣΠΑ, τη διαδικασία υποβολής  και έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω σελίδες: 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=72&cs 

https://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=684&t=Perigrafi-Drasis 

https://www.espa.gr 

Για τις Περιφέρειες της Κεντρικήςκαι Δυτικής Μακεδονίας οι ενδιαφερόμενοι για  πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της Αναλυτικής Πρόσκλησης και της υποβολής  της αίτησης χρηματοδότησης μπορούν να απευθύνονται : 

α) στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (τηλ 2310-480.000, www.kepa-anem.gr, e-mail: thesssoma@e-kepa.gr ,info@e-kepa.gr). 

β) στην ΑΝΚΟ (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια Δυτικής  Μακεδονίας), τηλ.2461/24022 , anko@anko.gr, για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας και  

γ) στο Επιμελητήριο Ημαθίας (τηλ: 23310-24734, email: chamimat@otenet.gr). Υπεύθυνες  επικοινωνίας: κα Ζουμπουλίδου Μαρία και κα Ράλλη Μαρία

(τηλ: 23310-24734, email: mr etepa@icci.gr).

 

Το Επιμελητήριο Ημαθίας θα παρέχει την αμέριστη βοήθειά του ως  προς τη σύνταξη της αίτησης και τη διαδικασία υπαγωγής.

 

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους μέσω  της ιστοσελίδας www.kepa-anem.gr (πεδίο Στείλε το ερώτημά σου στη διεύθυνση : https://kepa-anem.gr/steile-to-erotima-sou/ ).

 

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

Maxi Shop Veria - σελίδα στο Facebook

Perrotis College

Perrotis College
Αμερικανική Γεωργική Σχολή

ΡΑΔΙΟ ΗΜΑΘΙΑ 97,3

ΙΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

ΙΕΚ  της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
Αμερικανική Γεωργική Σχολή

ΚΕΕΛΠΝΟ - Εποχική Γρίπη

ΚΕΕΛΠΝΟ - Εποχική Γρίπη

Τιμές που φέρνουν χαμόγελα..

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - idisi.gr -

όλοι μαζί μπορούμε...

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

cuka