Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου (ΕΧΚΣ) και του Δήμου Βέροιας υπέγραψαν ο Δήμαρχος, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Χιονοδρομικού, Γιώργος Μιχαλιάς, την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση, ο Δήμος Βέροιας, μέσω των υπηρεσιών του, θα παρέχει τεχνική βοήθεια και υποστήριξη στους σχεδιασμούς της Διοικούσας Επιτροπής, εκπονώντας τις σχετικές μελέτες και διασφαλίζοντας τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις για τα νέα έργα υποδομής που σχεδιάζονται. 

Από την πλευρά της η Διοικούσα Επιτροπή, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει τους χρηματοδοτικούς πόρους για την υλοποίησή των έργων.


Επιπλέον, η προγραμματική σύμβαση προβλέπει το σχεδιασμό συγκεκριμένων έργων υποδομής, όπως μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση συστημάτων τεχνητής χιόνωσης, αλλά και νέου συστήματος έκδοσης και ελέγχου εισιτηρίων πρόσβασης στους αναβατήρες και σε άλλες υποδομές του Χιονοδρομικού, για μεγαλύτερη διαφάνεια και μικρότερο χρόνο αναμονής των χιονοδρόμων.


Η συνεργασία του Δήμου Βέροιας και του ΕΧΚΣ θα αντιμετωπίσει ολιστικά το ζήτημα της ωρίμανσης των υπό σχεδιασμό έργων (εκπόνηση μελετών, λήψη αδειοδοτήσεων, σύνταξη τευχών δημοπράτησης κλπ) στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου ενώ θα επιφέρει αποτελέσματα στην γενικότερη τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Βέροιας κατά τους χειμερινούς μήνες, προσφέροντας, παράλληλα, νέες δυνατότητες για την άθληση και την αναψυχή των επισκεπτών.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ