Σάββατο 8 Αυγούστου 2020

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 11η του μηνός Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης και την εγκύκλιο 163/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       
που επισυνάπτεται στην με  αριθμ. πρωτ.:11972/07-08-2020

Θέμα    1    7η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2020 (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
Θέμα    2     Έκφραση γνώμης για την προσαρμογή της εταιρίας ΑΝΗΜΑ Α.Ε. στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4674/2020(Α’ 53) και ν. 4690/2020 (Α’ 104) και τον μετασχηματισμό της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΕισηγητής: Δήμαρχος
Θέμα    3    Έγκριση ή μη εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου ( ΠΑΓΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ) που βρίσκεται  εντός του κτιρίου της Σχολής Αριστοτέλους  στα Ισβόρια Νάουσας, συνολικής επιφάνειας 16 τ.μ. όπως περιγράφεται στην συνημμένη κάτοψη του κτιρίου, με αρ. οικοδομικής άδειας 48/2005,  για 4 χρόνια, με το σύστημα του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με προφορικές  προσφορές.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
Θέμα    4    Καταρχήν έγκριση διαδικασίας εκμίσθωσης  με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τμήματος του αγροτεμαχίου 191 της Τοπικής Κοινότητας Ζερβοχωρίου (περιοχή κουτίχα) του Δήμου Νάουσας,  έκτασης 4.027,87 τ.μ. για εικοσιπέντε  (25) έτη, για σταυλική εγκατάσταση.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
Θέμα    5    Έγκριση ή μη χωροθέτησης Πράσινου Σημείου Δήμου Νάουσας.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας.
Θέμα    6    Έγκριση ή μη αδελφοποίησης μεταξύ των Δήμων Ηρωικής Πόλεως Νάουσας και Σιντικής.Εισηγητής: κ. Μυλωνάς Ιωάννης, Πρόεδρος Επιτροπής Αδελφοποίησης.
Θέμα    7    Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 58β του Δημοτικού Δάσους.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας
Θέμα    8    Ορισμός διαπαραταξιακής επιτροπής διανομής καυσόξυλων σε δημότες.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας
Θέμα    9    Εκποίηση ή μη άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων.Εισηγητής: Δήμαρχος
Θέμα    10    Αποδοχή Επιχορηγήσεων.Εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής         Ανάπτυξης και ΚΕΠ:

Θέμα    11    Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης αιθουσών στο Βιομηχανικό συγκρότημα Λόγγου - Κύρτση Τουρπάλη (πρώην Πανεπιστήμιο)  στον Πολιτιστικό Σύλλογο ARTVILLE για χρήση.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών Θεμάτων.
Θέμα    12    Σύσταση Aυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας Εισηγητής: Δήμαρχος
Θέμα    13    Σύσταση  Τμήματος Κτηματολογίου- Δημοτικής Περιουσίας Εισηγητής: Δήμαρχος
Θέμα    14    Δήλωση ορισμού υπευθύνου λογαριασμού. Εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής         Ανάπτυξης και ΚΕΠ
Θέμα    15    Άνοιγμα νέου καταθετικού τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Νάουσας στην Τράπεζα Πειραιώς – Ειδικού σκοπού, Δωρεών.Εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής         Ανάπτυξης και ΚΕΠ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

           ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                 
                                                                                          
 


ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ