Τρίτη 25 Αυγούστου 2020

Με Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. 53031/24.8.2020) κατανεμήθηκε ποσό ύψους 6.195.000,00 ευρώ από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), για την προμήθεια μασκών των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Της Απόφασης είχε προηγηθεί η έκδοση ΠΝΠ που - όπως πρώτος παρουσίασε ο AIRETOS –όρισε πως οι Δήμοι ή η ΚΕΔΕ για λογαριασμό των Δήμων μπορούν να προμηθεύονται μάσκες και λοιπά είδη ατομικής προστασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, για την κάλυψη της δαπάνης των οποίων μπορούν να επιχορηγούνται “από το Ειδικό Πρόγραμμα του αρ.71 του ν.4509/2017”, ήτοι από τον “Φιλόδημο ΙΙ”.

Υπογραμμίζουμε ότι στο Παράρτημα Ι της Απόφασης περιλαμβάνεται ο “Πίνακας κατανομής ανά Δήμο”. Σε αυτόν μπορείτε να δείτε τους “μαθητές” και το “στρογγυλοποιημένο κόστος” για κάθε Δήμο της Χώρας. Για παράδειγμα, στο Δήμο Αθηναίων το κόστος ανέρχεται στις 242.000 ευρώ και στο Δήμο Θεσσαλονίκης στις 139.000 ευρώ.  

Δείτε το κόστος για το Δήμο που σας ενδιαφέρει ΕΔΩ.

Επιπλέον, το Παράρτημα ΙΙ δίνει τις προδιαγραφές των υπό προμήθεια μασκών: Καλής ποιότητας βαμβακερό ύφασμα πυκνής ύφανσης >180 TC. Τουλάχιστον 2 στρώματα βαμβακερού υφάσματος. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί λινό τουλάχιστον δύο στρωμάτων. Τα δύο στρώματα πρέπει να είναι διαφορετικού χρώματος για να είναι διακριτή η φορά εφαρμογής της μάσκας. Είναι σκόπιμο για τα παιδιά νηπιαγωγείου, δημοτικού η εξωτερική πλευρά να είναι πολύχρωμη και με σχέδια, φιγούρες , ήρωες κλπ. Διαστάσεις: για ηλικίες 4-10 ετών 12Χ20 εκατοστά περίπου. Ηλικίες > 10 ετών αρχικές διαστάσεις 15Χ25 εκατοστά περίπου. Κατασκευασμένες με τρεις πιέτες στο μέσον τους ώστε να δύναται να ξεδιπλώνουν κατά την εφαρμογή της μάσκας. Να έχουν έλασμα στην πάνω πλευρά ώστε να σταθεροποιείται στη μύτη. Να φέρουν μαλακά και ανθεκτικά λάστιχα για την συγκράτηση στα αυτιά και να δοθεί έμφαση στο σημείο επαφής της μάσκας με τα λάστιχα ώστε να είναι σταθερά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι άμεσα την ίδια ημέρα, σε συνέχεια της ανωτέρω Απόφασης, ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου απέστειλε έγγραφη εντολή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (αριθμ. 53091/24.8.2020) να μεταφέρει τις πιστώσεις των 6.195.000,00 ευρώ στην ΚΕΔΕ.

πηγη AIRETOS

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ