Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 26/02/2020

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 26η του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ που επισυνάπτεται στην με  αριθμ. πρωτ.: 3006/21-02-20

Θέμα 1 Αποδοχή Επιχορηγήσεων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
Θέμα 2 Έγκριση ή μη, εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης για τη λειτουργία τουριστικού τρένου  στο Άλσος του Αγίου Νικολάου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
Θέμα 3 Ανενεργοί Ταμειακοί Λογαριασμοί στην Εθνική Τράπεζα
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
Θέμα 4 Κατανομή έκτακτης επιχορήγησης στα σχολεία για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών 2019.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού & Νεολαίας
Θέμα 5 Κατανομή Α’ Δόσης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών 2020.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού & Νεολαίας
Θέμα 6 Έγκριση ή μη αίτησης της Κολυμβητικής Ακαδημίας «Νάουσα» για μείωση του αντιτίμου χρήσης διαδρομών κολυμβητικής δεξαμενής στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητισμού
Θέμα 7 Έγκριση ή μη αίτησης του Ομίλου Κολύμβησης «Νάουσα» για μείωση του αντιτίμου χρήσης διαδρομών κολυμβητικής δεξαμενής στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητισμού
Θέμα 8 Ανάκληση της με αρ. 167/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας  για την έγκριση ή μη παραχώρησης αίθουσας-φουαγιέ (πρώην γραφείο Τουρισμού) στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας προς χρήση στον Εμπορικό Σύλλογο Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Θέμα 9 Μίσθωση έκτασης 47,40 στρεμμάτων του Δημοτικού δάσους Νάουσας για εκτροφείο θηραμάτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας.
Θέμα 10 Τρόπος εκμετάλλευσης των λημμάτων του Δημοτικού Δάσους έτους 2020.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας.
Θέμα 11 Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 6α του Δημοτικού Δάσους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας.
Θέμα 12 Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 43α του Δημοτικού Δάσους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας.
Θέμα 13 Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου   ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΟΔΙΑ ¨ (ΑΡ. ΜΕΛ. 07/2015).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Καθαριότητας.
Θέμα 14 Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 462/2017 ((ΑΔΑ:7ΦΖΓΩΚ0-3ΑΕ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην εκ νέου παράταση του συμβατικού χρόνου της σύμβασης του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account)  στο πλαίσιο χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα». (Σχετική η υπ΄ αρ. 04/2017 απόφαση Δ.Σ Νάουσας)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Καθαριότητας.

Στη διάθεση σας είναι η ημερήσια διάταξη και οι εισηγήσεις, στο Γραφείο της Γραμματείας του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ