Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 5-2-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Επί αιτημάτων των εταιριών «ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΙΚΤΕΟ HELLAS ΟΕ» και «Α.ΜΑΥΡΙΔΗΣ-Α.ΨΑΡΡΑΣ ΟΕ ΙΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ» για την αναστολή ή μη εκτέλεσης προσβαλλόμενων πράξεων
ΘΕΜΑ    2ο :    Επί αιτήματος της Μ.Παυλίδου για τη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς από οφειλή του Δήμου.
ΘΕΜΑ    3ο :    Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης της πράξης «Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βέροιας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    4ο :    Έγκριση ή μη α) απευθείας εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 2320 αγροτεμαχίου της Κοινότητας Βέροιας, β) καταρτισμού των όρων εκμίσθωσης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ    5ο :    Έγκριση ή μη εφάπαξ εξόφλησης οφειλής των Σ.Μ. Χατζηνικολαΐδου κλπ.
ΘΕΜΑ    6ο :    Έγκριση ή μη εφάπαξ εξόφλησης οφειλής των Α.Τσιαμήτρου κλπ.
ΘΕΜΑ    7ο :    Έγκριση ή μη εφάπαξ εξόφλησης οφειλής των Κ. και Ο. Γραμματικοπούλου
ΘΕΜΑ    8ο :    Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής των Κ.Ζιώγαλα κλπ. σε δόσεις
ΘΕΜΑ    9ο :    Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής των Π.Σεμερτζίδη και Β.Ορδουλίδου σε δόσεις
ΘΕΜΑ    10ο :    Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής της Ε.Σαλονικίδου σε δόσεις
ΘΕΜΑ    11ο :    Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής του Π.Κηρυττόπουλου σε δόσεις
ΘΕΜΑ    12ο :    Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Λειτουργία του υφιστάμενου αρφευτικού δικτύου της περιοχής δικαιοδοσίας του ΓΟΕΒ πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά»
ΘΕΜΑ    13ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά».
ΘΕΜΑ    14ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α».
ΘΕΜΑ    15ο :    Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλογου Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας (ΚΕΜΑΕΔ) για την παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του  Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ    16ο :    Επί αιτήματος συνδιοργανωτών εκδήλωσης στην μνήμη του Θάνου Μικρούτσικου για την παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του  Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ    17ο :    Επί αιτήματος του Σωματείου Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση της χρήσης της οδού Έλλης
ΘΕΜΑ    18ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα


       Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ