Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης η πρόοδος των έργων του Μετρό στη Θεσσαλονίκη – Ενημέρωση από τον πρόεδρο της Αττικό Μετρό Α.Ε Νίκο Ταχιάο

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του πρώτου της νέας διοίκησης, συγκαλεί η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ) αύριο Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00 στα γραφεία της, 26ης Οκτωβρίου 43.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης θα γίνει ενημέρωση των Δημάρχων για την πορεία των έργων του Μετρό στη Θεσσαλονίκη, από τον πρόεδρο της Αττικό Μετρό Α.Ε, Νίκο Ταχιάο.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, το Δ.Σ της ΠΕΔ-ΚΜ  θα συζητήσει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ για υποστήριξη επιμορφωτικών δράσεων, ενώ θα  κληθεί να ορίσει εκπροσώπους σε επιτροπές διαγωνισμών έργων και άλλα συλλογικά όργανα διοίκησης.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

1.    Επικύρωση πρακτικού συνεδρίασης 7/2019.

2.    Συζήτηση – ενημέρωση για την πρόοδο των έργων του Μετρό στη Θεσσαλονίκη.

3.    Αποδοχή ποσού 215.443,35 ευρώ από τους ΚΑΠ 2019.

4.    Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ε.Ε. της ΠΕΔΚ.

5.    Διαδικασία ορισμού εκπροσώπων.

6.    Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ για επιμορφωτικές δράσεις.

7.    Υποστήριξη Επιμορφωτικών Δράσεων.

8.    Αντικατάσταση του τακτικού εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου : «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων χαμηλής περιοχής Ν. Μουδανιών». (έγκριση)

9.    Αντικατάσταση τακτικού εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: «Επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων ΕΕΛ Φλογητών - Διονυσίου». (έγκριση)

10. Αντικατάσταση του αναπληρωτή εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Ειδικό Νηπιαγωγείο Δήμου Νέας Προποντίδας» (έγκριση)

11. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου : «Συλλογή και μεταφορά λυμάτων Τ.Κ. Πορταριάς και Τ.Κ. Διονυσίου». (έγκριση)

12.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ» προϋπολογισμού 3.410.000,00€ (με ΦΠΑ) της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής. (έγκριση)

13.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΙΘΩΝΙΑΣ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΧ» προϋπολογισμού 4.032.258,07€ (χωρίς ΦΠΑ, 5.000.000,00€ (με ΦΠΑ) της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής. (έγκριση)

14.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή διαγωνισμού του έργου:  «Κατασκευή Εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Άρνισσας» προϋπολογισμού 2.540.322,58€ προ ΦΠΑ της ΔΕΥΑΕ. (Έγκριση)

15.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή ΕΕΛ Άρνισσας» προϋπολογισμού 1.254.478,65€ προ ΦΠΑ της ΔΕΥΑΕ. (έγκριση)

16.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Α’ επαναληπτική 26η Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε., Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ (30/9/2019) (έγκριση)

17.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Τακτική Γ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε» και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ (21/10/2019) (έγκριση)

18.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών» από τον ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας. (έγκριση)

19.      Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή διαγωνισμού του έργου: Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δήμου Θέρμης (εσωτερικό δίκτυο) (έγκριση)

20.      Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή διαγωνισμού του έργου: «Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων – επέκταση δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Πέλλας», προϋπ. 1.750.000 με ΦΠΑ (έγκριση).

21.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή διαγωνισμού του έργου: «Μελέτη αντικατάστασης από αμιαντοσωλήνες σε πλαστικούς σωλήνες pvc με νέες παροχές του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Παλαιοφύτου του Δήμου Πέλλας» προϋπολογισμού 1.447.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. (έγκριση)

22.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Πέλλας για τα έτη 2020, 2021, 2022» προϋπολογισμού 1.730.000,00 της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πέλλας. (έγκριση)

23.  Υπόδειξη ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή διαγωνισμού του έργου: «Αναβάθμιση βελτίωση οδού 17 Νοέμβρη (από Σταγειρίτη έως Σμύρνης)» προϋπ. 1.500.080,64 ευρώ χωρίς ΦΠΑ με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη. (έγκριση)

24.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή διαγωνισμού του έργου: Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών Δήμου Θέρμης για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. (έγκριση)

25.  Αντικατάσταση εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης έτους 2019 (έγκριση)

26.  Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Έργου : «ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ», προϋπ. 2.026.220,78 € (πλέον ΦΠΑ). (έγκριση)

27.  Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δήμου Θέρμης (εξωτερικό δίκτυο)» (ΑΜ 11/2018) (έγκριση)

28.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 85, παρ. 3 του Ν.4070/12 στην ΠΕ Κιλκίς.

29.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή του άρθρου 85, παρ. 3 του Ν.4070/12 στην ΠΕ Πέλλας.

30.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή οικονομικής αδυναμίας ΟΓΑ για την ΠΕ Πιερίας.

31.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή οικονομικής αδυναμίας ΟΓΑ για την ΠΕ Ημαθίας.

32.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή οικονομικής αδυναμίας ΟΓΑ για την ΠΕ Σερρών.

33.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή ελέγχου παιδικών χαρών ΠΕ Κιλκίς. (έγκριση)

34.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή ελέγχου παιδικών χαρών ΠΕ Σερρών.

35.  Ορισμός εκπροσώπων δήμων ΠΕ Θεσσαλονίκης στις Επιτροπές παιδικών χαρών. (έγκριση)

36.  Ορισμός εκπροσώπων δήμων ΠΕ Πέλλας στις Επιτροπές παιδικών χαρών. (έγκριση)

37.  Ορισμός εκπροσώπων δήμων ΠΕ Πιερίας στις Επιτροπές παιδικών χαρών (α. Δήμος Κατερίνης και β. Δήμος Δίου - Ολύμπου και Δήμος Πύδνας - Κολινδρού).

38.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή ελέγχου παιδικών χαρών ΠΕ Χαλκιδικής.

39.  Ορισμός τριών εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών της ΠΕ Ημαθίας (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 28 του Ν.4497/17.

40.  Ορισμός τριών εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών της ΠΕ Σερρών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4497/17.

41.  Ορισμός τριών εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών της ΠΕ Χαλκιδικής, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4497/17.

42.  Ορισμός τριών εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών της ΠΕ Κιλκίς, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4497/17.

43.  Ορισμός τριών εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών της ΠΕ Πιερίας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4497/17.

44.  Υπόδειξη ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της ΠΕ Ημαθίας.

45.  Υπόδειξη ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της ΠΕ Πιερίας.

46.  Αντικατάσταση εκπροσώπων στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της ΜΕΘ με θητεία από 1/10/19 έως 31/12/19.

47.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της ΠΕ Σερρών.

48.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της ΠΕ Πιερίας.

49.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της ΠΕ Σερρών.

50.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της ΠΕ Κιλκίς.

51.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της ΠΕ Χαλκιδικής.

52.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της ΠΕ Πέλλας.

53.   Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή του άρθρου 232 του Ν.3852/10 (αστική ευθύνη).

54.  Αντικατάσταση εκπροσώπων στα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) της ΠΚΜ.

55.  Υπόδειξη ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 234 του Ν. 3852/2010.

56.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας σύμφωνα με το άρθρο 178 του ν. 3852/2010.

57.  Υπόδειξη τριών εκπροσώπων στο Δ.Σ. της «Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία».

58.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη Συγκρότηση Περιφερειακής Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΠΟΔΕ) για το συντονισμό και την παρακολούθηση της μεταφοράς μαθητών σε περιφερειακό επίπεδο.

59.  Υπόδειξη ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στο Συμβουλίου Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

60.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Έκτακτη ΓΣ της Α.Ε. «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ» (2/12/19).

61.  Ορισμός ενός εκπροσώπου στην Έκτακτη ΓΣ της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (27/11/2019).

62.  Ορισμός ενός εκπροσώπου στην Έκτακτη ΓΣ της Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (22/11/2019).

63.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Καθορισμού Λατομικών Περιοχών» ΠΕ Ημαθίας (υπάλληλοι Δήμων).

64.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Καθορισμού Λατομικών Περιοχών» ΠΕ Κιλκίς (υπάλληλοι Δήμων).

65.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή διαγωνισμού έργων που αφορούν στον ΟΣΕ και εκτελούνται στην Περιφέρειά μας, προϋπολογισμού που υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16.

66.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή διαγωνισμού έργου «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου βόρειας Χαλκιδικής Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για τα έτη 2020-2021-2022», προϋπ. 2.160.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ).

67.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή διαγωνισμού έργου «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου νότιας Χαλκιδικής Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για τα έτη 2020-2021-2022», προϋπ. 2.160.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ).

68.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή διαγωνισμού έργου «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου κεντρικής Χαλκιδικής Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για τα έτη 2020-2021-2022», προϋπ. 2.160.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ).

69.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή διαγωνισμού έργου της ΔΤΕ/ΠΚΜ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

70.  Υπόδειξη τεσσάρων εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Λιμενικής Επιτροπής Ν. Πιερίας.

71.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων της ΠΕ Ημαθίας.

72.  Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του προκειμένου να συγκροτηθεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων του Ν. 2963/01 σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ 170/03 της ΠΕ Ημαθίας.

73.  Ενημέρωση - Ανακοινώσεις.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ