Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019

Δημοσιεύθηκε η αριθμ.82856/21.11.2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Π. Θεοδωρικάκου, με την οποία κατανέμονται, από τους ΚΑΠ των Δήμων για δαπάνες των Σχολείων

Στον Νομό Ημαθίας κατανέμονται

Δήμος ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 149.310,00
Δήμος ΒΕΡΟΙΑΣ              217.970,00
Δήμος ΝΑΟΥΣΑΣ            109.870,00

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ