Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 26η του μηνός Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ      


θέμα 1
16η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

θέμα 2
17η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2019 (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Καθαριότητας

θέμα 3
Έγκριση ή μη έκθεσης εννιαμήνου για την εκτέλεση του πρ/σμου οικονομικού έτους 2019
 (1-1-2019 /30-9-2019).
Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

θέμα 4
Αποδοχή του άρθρου 10.2 του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Τ.Π.&Δ και του Δήμου Νάουσας για ΔΑΝΕΙΟ 862.050,00 ευρώ για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης.
Εισηγητής: Δήμαρχος

θέμα 5
Έγκριση ή μη Προϋπολογισμού έτους 2020 της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων, Ειδικώς Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου Νάουσας (Γηροκομείο).
Εισηγητής: Δήμαρχος

θέμα 6
Άνοιγμα καταθετικού τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Νάουσας στην Τράπεζα της Ελλάδος για την επιχορήγηση του προγράμματος άθλησης για όλους ( ΠΑγΟ) της Γενικής  Γραμματείας Αθλητισμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

θέμα 7
Αποδοχή χορήγησης προκαταβολής ποσού  220.000,00 έναντι εσόδων που δικαιούται από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

θέμα 8
Αποδοχή επιχορήγησης για το έργο: «Προώθηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, υποδομές για καθαρές μεταφορές».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

θέμα 9
Έγκριση μεταφοράς των ημερών λαϊκής αγοράς στην Τ.Κ. Κοπανού και στην Τ.Κ. Επισκοπής.
Εισηγητής: Δήμαρχος

θέμα 10
Ορισμός εκπροσώπων δήμου για διαχειριστική επιτροπή ΚΠΕ Νάουσας.
Εισηγητής: Δήμαρχος.

θέμα 11
Μεταβολές ή μη, σχολικών μονάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητισμού

θέμα 12
Τροποποίηση σύστασης συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών - Νηπιαγωγείων Δήμου Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητισμού.

θέμα 13
Τροποποίηση σύστασης συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων - λυκείων Δήμου Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητισμού.

θέμα 14
Ανακοίνωση για ‘’Ορισμό  Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών’’ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ» , (A.M.: 43/2019). 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Καθαριότητας

θέμα 15
Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 26γ του Δημοτικού Δάσους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας.

θέμα 16
Τρόπος εκμετάλλευσης του τμήματος 39 του Δημοτικού δάσους Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
          ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ