Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 7-11-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Έκδοση ή μη απόφασης του Δ.Σ. για την υποβολή στο Σ.τ.Ε. αίτησης ακύρωσης της απόφασης του Υπ.Οικονομικών (ΦΕΚ Β 2320/19-6-2018) με την οποία παραχωρούνται στην Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) ακίνητα της περιφέρειας του Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    2ο :    Έγκριση ή μη απευθείας αγοράς τμήματος της υπ’ αριθ. 3 ιδιοκτησίας της αριθ. 2/2012 Πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού
ΘΕΜΑ    3ο :    Έγκριση ή μη α) παράτασης της μείωσης μισθωμάτων καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας και β) διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ    4ο :    Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της εκμίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Πατρίδας.
ΘΕΜΑ    5ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (16η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2018.
ΘΕΜΑ    6ο :    Έγκριση ή μη της αριθ. 36/2018 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», περί αναμόρφωσης (3η) του προϋπολογισμού έτους 2018.
ΘΕΜΑ    7ο :    Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 16/2018 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» περί α) καταβολής και β) καθορισμού του ύψους των εξόδων παράστασης Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ/κού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ    8ο :    Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Βέροιας με τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας και β) μίσθωσης τουριστικού τρένου.
ΘΕΜΑ    9ο :    Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων-δράσεων του Δήμου Βέροιας με τον Πολιτιστικό-Τουριστικό Όμιλο Σελίου
ΘΕΜΑ    10ο :    Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Βέροιας με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
ΘΕΜΑ    11ο :    Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ»
ΘΕΜΑ    12ο :    Έγκριση ή μη καθορισμού ειδικής διαδρομής για την κυκλοφορία τουριστικού τρένου και έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τη βατότητα του οδοστρώματος των οδών από τις οποίες θα διέλθει.
ΘΕΜΑ    13ο :    Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, για την μερική ανάκληση της με αρ. πρωτ. 10108/108/ 17-01-1978  απόφασης Νομάρχη Ημαθίας
ΘΕΜΑ    14ο :    Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφερειακή Διώρυγα (Τάφρος Τ66) και στον ποταμό Λουδία»
ΘΕΜΑ    15ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    16ο :    Έγκριση ή μη δράσεων τουριστικής προβολής του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ    17ο :    Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος επί της οδού Μητροπόλεως 27
ΘΕΜΑ    18ο :    Έγκριση ή μη α) κατάργησης των θέσεων τοποθέτησης περιπτέρων στη Δ.Κ. Βέροιας και β) απομάκρυνσης των κουβουκλίων. (ΕΠΖ 27/2018)
ΘΕΜΑ    19ο :    Έγκριση ή μη α) κατάργησης των θέσεων τοποθέτησης περιπτέρων στη Δ.Κ. Βέροιας και β) απομάκρυνσης των κουβουκλίων. (ΕΠΖ 26/2018)
ΘΕΜΑ    20ο :    Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους στο Α'/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων κλπ.
ΘΕΜΑ    21ο :    Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους στο Β'/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων κλπ
ΘΕΜΑ    22ο :    Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς»
ΘΕΜΑ    23ο :    Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίου στον κεντρικό δρόμο Σφηκιάς»
ΘΕΜΑ    24ο :    Έγκριση ή μη του φακέλου δημόσιας σύμβασης μελέτης-τεύχος τεχνικών δεδομένων της μελέτης «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα Χαράδρας» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησής της.
ΘΕΜΑ    25ο :    Έγκριση ή μη παραλαβής της τοπογραφικής μελέτης της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων».
ΘΕΜΑ    26ο :    Έγκριση ή μη 4ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κυψέλη»
ΘΕΜΑ    27ο :    Έγκριση ή μη  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση ανελκυστήρων Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ    28ο :    Έγκριση ή μη  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση κλιματιστικών σχολικών κτιρίων»
ΘΕΜΑ    29ο :    Έγκριση ή μη  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση κλιματιστικών σχολικών κτιρίων»
ΘΕΜΑ    30ο :    Έγκριση ή μη  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βεργίνας»
ΘΕΜΑ    31ο :    Έγκριση ή μη  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Δοβρά»
ΘΕΜΑ    32ο :    Έγκριση ή μη  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Μακεδονίδος»
ΘΕΜΑ    33ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Μίσθωση γκρέιντερ για κάλυψη αναγκών συντήρησης του αγροτικού δικτύου Δ.Ε. Μακεδονίδος (Τ.Κ. Πολυδενδρίου)».
ΘΕΜΑ    34ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός περιαστικών αλσυλλίων για την κάλυψη της πυροπροστασίας»
ΘΕΜΑ    35ο :    Έγκριση ή μη 5ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία ταφής, εκταφής, κλπ. στα Δημοτικά Κοιμητήρια Βέροιας».
ΘΕΜΑ    36ο :    Έγκριση ή μη  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Βελτίωση πάρκων-παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας»
ΘΕΜΑ    37ο :    Έγκριση ή μη  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Βελτίωση πάρκων-παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά, Μακεδονίδος»
ΘΕΜΑ    38ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για το χρονικό διάστημα από 6/8/2018 ως 17/9/2018.
ΘΕΜΑ    39ο :    Έγκριση ή μη  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»
ΘΕΜΑ    40ο :    Έγκριση ή μη  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή λοιπών υπαίθριων εγκαταστάσεων (ανελκυστήρες, σηματοδότες, σιντριβάνια, μεγαφωνικές κλπ.)»
ΘΕΜΑ    41ο :    Έγκριση ή μη  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση άρδευσης Δ.Ε. Απ. Παύλου».
ΘΕΜΑ    42ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής α΄ φάσης της υπηρεσίας «Υπηρεσία συμμόρφωσης του Δήμου Βέροιας με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679)»
ΘΕΜΑ    43ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας διερμηνείας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού της απελευθέρωσης της Βέροιας
ΘΕΜΑ    44ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας διοργάνωσης εκδήλωσης-συναυλίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού της απελευθέρωσης της Βέροιας
ΘΕΜΑ    45ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ηχητικής εγκατάστασης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού της απελευθέρωσης της Βέροιας
ΘΕΜΑ    46ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ξενοδοχειακού καταλύματος για τη φιλοξενία ξένων αντιπροσωπειών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού της απελευθέρωσης της Βέροιας
ΘΕΜΑ    47ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ξενοδοχειακού καταλύματος για τη φιλοξενία μελών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας στο πλαίσιο διοργάνωσης εκδηλώσεων για το μήνα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού
ΘΕΜΑ    48ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας παροχής φωτισμού στο πλαίσιο διοργάνωσης εκδηλώσεων για το μήνα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού
ΘΕΜΑ    49ο :    Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ    50ο :    Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ    51ο :    Έγκριση ή μη καταβολής εξόδων κηδείας αποβιώσαντος υπαλλήλου του Δήμου
ΘΕΜΑ    52ο :    Έγκριση ή μη διοργάνωσης ημερίδας με θέμα «Πρόσφατες εξελίξεις, καινούριες προοπτικές στην άνοια»
ΘΕΜΑ    53ο :    Έγκριση ή μη κοπής τριών (3) ατόμων κυπαρισσιού για τη διάνοιξη δρόμου στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».
ΘΕΜΑ    54ο :    Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου φοίνικα επί της οδού Ιάσωνος στην πόλη της Βέροιας
ΘΕΜΑ    55ο :    Έγκριση ή μη κοπής τεσσάρων (4) ατόμων πεύκου εντός του αυλείου χώρου του Μουσικού Σχολείου στην Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας
ΘΕΜΑ    56ο :    Έγκριση ή μη κοπής οκτώ (8) ατόμων κυπαρισσιού και τριών (3) ατόμων πεύκου εντός του δημοτικού κοιμητηρίου της Τ.Κ. Πατρίδας
ΘΕΜΑ    57ο :    Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) ατόμων πεύκου εντός του δημοτικού κοιμητηρίου της Τ.Κ. Τριλόφου
ΘΕΜΑ    58ο :    Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου ακακίας πλησίον του δημοτικού κτιρίου της Τ.Κ. Κουλούρας
ΘΕΜΑ    59ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
ΘΕΜΑ    60ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
ΘΕΜΑ    61ο :    Έγκριση ή μη συνεργασίας του Δήμου Βέροιας με τον Σύλλογο Βλάχων Βέροιας.
ΘΕΜΑ    62ο :    Επί αιτήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος–4ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντροδυτικής Μακεδονίας για την παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ    63ο :    Επί αιτήματος της Α.Θεοχαροπούλου για την παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ    64ο :    Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας (ΚΕΜΑΕΔ) για την παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου
ΘΕΜΑ    65ο :    Επί αιτήματος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ    66ο :    Επί αιτήματος της Λέσχης Αυτοκινήτων Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου και της πλατείας Ελιάς
ΘΕΜΑ    67ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 725/2018 απόφασης του Δ.Σ., περί παραχώρησης της χρήσης της πλατείας Ελιάς στον Σύλλογο «Το Σπίτι της Γιαγιάς Μαρίκας».
     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ