Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 12-3-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Επί απόφασης της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας για την υιοθέτηση ψηφίσματος για την ονομασία της Π.Γ.Δ.Μ.
ΘΕΜΑ    2ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 380/2014 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ    3ο :    Έγκριση ή μη μείωσης μισθώματος περιπτέρου
ΘΕΜΑ    4ο :    Έγκριση ή μη α) εκκίνησης της διαδικασίας διερεύνησης της δυνατότητας χωροθέτησης νέου κοιμητηρίου και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    5ο :    Επί αιτήματος του Ι.Σισμανίδη για τη διαγραφή προστίμου παράνομης διαφήμισης
ΘΕΜΑ    6ο :    Έγκριση ή μη αποδοχής χρηματοδότησης και ανάληψης των υποχρεώσεων από τον Δ.Βέροιας, ως δικαιούχου της πράξης «Υποστήριξη του Δήμου Βέροιας ως Ενδιάμεσου Φορέα της ΣΒΑΑ Βέροιας».
ΘΕΜΑ    7ο :    Έγκριση ή μη ονομασίας της πλατείας της Τ.Κ. Τριλόφου σε πλατεία «Μακεδονομάχου Καπετάν Άγρα»
ΘΕΜΑ    8ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δ.Βέροιας, έτους 2018.
ΘΕΜΑ    9ο :    Έγκριση ή μη της αριθ. 27/2018 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης (1η) του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, έτους 2018.
ΘΕΜΑ    10ο :    Έγκριση ή μη της αριθ. 12/2018 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», περί αναμόρφωσης (1η) του προϋπολογισμού έτους 2018.
ΘΕΜΑ    11ο :    Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης υδρονομέων στις Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος Δ. Βέροιας
ΘΕΜΑ    12ο :    Έγκριση ή μη φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών για την τουριστική προβολή του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ    13ο :    Έγκριση ή μη α) δράσης τουριστικής προβολής του Δ.Βέροιας, β) δαπάνης και γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών
ΘΕΜΑ    14ο :    Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Α΄ κατανομή έτους 2018).
ΘΕΜΑ    15ο :    Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου
ΘΕΜΑ    16ο :    Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης από τον Δ.Βέροιας, ως επισπεύδοντα, στους ιδιοκτήτες των αριθ. 8 και 9 ιδιοκτησιών της υπ’ αριθ. 26/1998 πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού.
ΘΕΜΑ    17ο :    Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης του κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Φυτειάς
ΘΕΜΑ    18ο :    Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας ίδρυσης καταστήματος λιανικού εμπορίου (Υπεραγορά τροφίμων και ποτών) στην εταιρία «ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ε.Π.Ε.» στη Δ.Κ. Μακροχωρίου
ΘΕΜΑ    19ο :    Έγκριση ή μη απόσυρσης από την κυκλοφορία οχημάτων του Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    20ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας της Κυριακάτικης Αγοράς της Τ.Κ. Ριζωμάτων.
ΘΕΜΑ    21ο :    Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου στην επιτροπή παροχής εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα,  οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών
ΘΕΜΑ    22ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
ΘΕΜΑ    23ο :    Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων».
ΘΕΜΑ    24ο :    Έγκριση ή μη ανάκλησης της υπ’ αριθ. 89/2018 απόφασης του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ    25ο :    Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα»
ΘΕΜΑ    26ο :    Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου  (5Χ5) Μακροχωρίου»
ΘΕΜΑ    27ο :    Έγκριση ή μη και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας (Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη)».
ΘΕΜΑ    28ο :    Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας».
ΘΕΜΑ    29ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή γέφυρας στον Αγ. Νικόλαο Δοβρά».
ΘΕΜΑ    30ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Εργασίες για τη μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου στο πρώην στρατόπεδο Αγ.Βαρβάρας»
ΘΕΜΑ    31ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων»
ΘΕΜΑ    32ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων»
ΘΕΜΑ    33ο :    Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής (έως τις 31-12-2017) της υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων
ΘΕΜΑ    34ο :    Έγκριση ή μη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ    35ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Β.Γαλάνη από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ    36ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Α.Μελιούμη από χρηματικό κατάλογο του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ    37ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Δ.Μόρα από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ    38ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ    39ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών της Α.Παπαϊωάννου από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ    40ο :    Έγκριση ή μη α) επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στην εταιρία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) διάθεσης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ    41ο :    Έγκριση ή μη α) επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Ιωάννη Σισμανίδη, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) διάθεσης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ    42ο :    Έγκριση ή μη α) επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στην Αλκμήνη-Μυρσίνη Μαργαρίτη, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) διάθεσης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ    43ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της Γ.Ντόβα από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.
ΘΕΜΑ    44ο :    Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης «Λευκή νύχτα» του Δ.Βέροιας με τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας, β) προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, γ) δαπάνης, δ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και ε) ψήφισης της πίστωσης
ΘΕΜΑ    45ο :    Έγκριση ή μη α) έκτακτης μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης Δημάρχου και δημοτικού συμβούλου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ    46ο :    Έγκριση ή μη α) μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης δημοτικού συμβούλου σε Τρίκαλα και Λειβαδιά, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ    47ο :    Έγκριση ή μη α) παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης
ΘΕΜΑ    48ο :    Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με το ΕΠΑΛ Βέροιας για την πραγματοποίηση της δράσης «Το ΕΠΑΛ δημιουργεί» και β) παραχώρησης της χρήσης μέρους της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ    49ο :    Επί αιτήματος του Συλλόγου Οικογενειών και Φίλων για τη Ψυχική Υγεία Ημαθίας (ΣΟΦΨΥ) να τεθεί υπό την αιγίδα του Δ.Βέροιας ημερίδα με θέμα «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»
ΘΕΜΑ    50ο :    Επί αιτήματος της Δ.Κ. Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης α) της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ. και β) του ισογείου χώρου του Δημαρχείου
ΘΕΜΑ    51ο :    Επί αιτήματος της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης α) χώρου στον όροφο του Δημαρχείου και β) μέρους της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ    52ο :    Επί αιτήματος του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.» Δ.Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ    53ο :    Επί αιτήματος της Κομουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ    54ο :    Επί αιτήματος του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Τα παιδιά της Άνοιξης» για την παραχώρηση της χρήσης μέρους της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ    55ο :    Επί αιτήματος του «Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας» για την παραχώρηση της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ    56ο :    Επί αιτήματος του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης μέρους της πλατείας Ελιάς και του πάρκου Αγίων Αναργύρων
ΘΕΜΑ    57ο :    Επί αιτήματος του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης μέρους της πλατείας Ελιάς

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ