Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 29-11-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Επί αιτήματος της Λαϊκής Συσπείρωσης για την έκδοση ψηφίσματος για τη δράση μελών της «Χρυσής Αυγής».
ΘΕΜΑ    2ο :    Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την πραγματοποίηση προκαταρκτικής μελέτης-προσέγγισης για την οργάνωση και διαχείριση μικτών αστικών αποβλήτων και εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ    3ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (19η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2017.


ΘΕΜΑ    4ο :    Καταρτισμός Ετησίου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δ.Βέροιας, έτους 2018.
ΘΕΜΑ    5ο :    Έγκριση ή μη α) σύναψης σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δ.Βέροιας και της εταιρίας «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» για την παραλαβή και διάθεση προϊόντων μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δ.Βέροιας και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    6ο :    Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου: α) στο Δ/κό Συμβούλιο, β) στο Εποπτικό Συμβούλιο και γ) στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.
ΘΕΜΑ    7ο :    Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δ.Βέροιας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CITIESNET», β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης
ΘΕΜΑ    8ο :    Έγκριση ή μη κίνησης της διαδικασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Βέροιας
ΘΕΜΑ    9ο :    Έγκριση ή μη εξουσιοδότησης Δημάρχου για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης επελθούσης αυτοδίκαιης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης
ΘΕΜΑ    10ο :    Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τη μερική ανάκληση της συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία ΚΠ9
ΘΕΜΑ    11ο :    Έγκριση ή μη α) τροποποίησης της αριθ. 434/2017 απόφασης του Δ.Σ., β) μερικής ανάκλησης της αριθ. 584/2017 απόφασης του Δ.Σ. και γ) διατήρησης των όρων παραχώρησης, όπως αυτοί αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 215/2017 απόφασή του.
ΘΕΜΑ    12ο :    Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος της α΄ στάθμης Δημοτικής Αγοράς»
ΘΕΜΑ    13ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση νέου τμήματος νεκροταφείου Διαβατού»
ΘΕΜΑ    14ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη οδών στην περιοχή Γιοτζαλίκια»
ΘΕΜΑ    15ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Απ.Παύλου»
ΘΕΜΑ    16ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Απ.Παύλου»
ΘΕΜΑ    17ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Λαογραφικό Σύλλογο Ντόπιων Μακροχωρίου και Περιχώρων
ΘΕΜΑ    18ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας οργάνωσης και ενοικίασης εκθεσιακού χώρου
ΘΕΜΑ    19ο :    Έγκριση ή  μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας διερμηνείας, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης διεθνούς διημερίδας του Δ.Βέροιας με τον Σύλλογο «Πρωτοβουλία για το Παιδί».
ΘΕΜΑ    20ο :    Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Αγίας Βαρβάρας».
ΘΕΜΑ    21ο :    Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για τη μίσθωση τουριστικού τρένου.
ΘΕΜΑ    22ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. της Γ.Παρασκευοπούλου και του θανόντος συζύγου της Γ.Μαραντίδη από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών
ΘΕΜΑ    23ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. της Τ.Κουπίδου από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών
ΘΕΜΑ    24ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Γ.Κουπίδη από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών
ΘΕΜΑ    25ο :    Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους στο Α'/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων κλπ.
ΘΕΜΑ    26ο :    Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους στο Β'/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων κλπ.
ΘΕΜΑ    27ο :    Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Α.Μ.Ε.Α. Ν.Ημαθίας για την παραχώρηση της χρήσης: α) της πλατείας Δημαρχείου και β) δημοτικού χώρου
ΘΕΜΑ    28ο :    Επί αιτήματος της «Σχολής Χορού Σοφία Αντωνιάδου» για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ