Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014

Η Προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων στις Εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου Βεροίας, που θα διεξαχθούν την Πέμπτη στις 20 Νοεμβρίου 2014, έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2014.
Για την ενημέρωση των μελών του Συλλόγου, που θα λάβουν μέρος στις Εκλογές, αναγράφουμε πιο κάτω τα στοιχεία όσων μελών υπέβαλαν νόμιμα και εμπρόθεσμα Δήλωση Υποψηφιότητας και ανακηρύχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, ξεχωριστά κατά Όργανο Διοίκησης του Συλλόγου, ως εξής:

Α’  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:1. Αβραμίδης……..………    Μιχαήλ          του  Ιωάννη            :
2. Γαλανομάτης….……….    Γαβριήλ         του  Σωκράτη
3. Γεωργιάδης…….……...    Σταμάτης       του  Ιωάννη
4. Γκανάς…….……………    Βασίλειος      του  Αποστόλου
5. Κόντογλου..…………….    Νέστορας      του  Χρήστου
6. Μπίκα-Διπάπογλου……    Αθηνά            του  Κωνσταντίνου
7. Πατσιαβούρας……..….    Νικόλαος       του  Μιχαήλ
8. Πελεκίδης………………    Χαράλαμπος  του  Σάββα
9. Πετρακοπούλου……….    Μαλαματή      του  Γεωργίου 
10. Πλιάτσικα-Τσιπουρίδου   Αθηνά            του  Γεωργίου
11. Σγουρού………………..    Μαρία             του Θεοδώρου
12. Σερδαρίδης………….…   Χρήστος         του Αναστασίου

Β’  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

1. Γκίλινα…………   Μαγδαληνή  του  Ευσταθίου
2. Μεϊμαρίδης……    Σωτήριος      του  Ανανία
3. Πλιάχα…………    Δήμητρα       του  Γεωργίου

Γ’  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
    ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:

1. Αβραμίδης……..………    Μιχαήλ          του  Ιωάννη            :
2. Γαλανομάτης….……….    Γαβριήλ         του  Σωκράτη
3. Γεωργιάδης…….……...    Σταμάτης       του  Ιωάννη
4. Γκανάς…….……………    Βασίλειος      του  Αποστόλου
5. Κόντογλου..…………….    Νέστορας      του  Χρήστου
6. Μπίκα-Διπάπογλου……    Αθηνά            του  Κωνσταντίνου
7. Πατσιαβούρας……..….    Νικόλαος       του  Μιχαήλ
8. Πελεκίδης………………    Χαράλαμπος  του  Σάββα
9. Πελεκίδου………………    Ελένη             του  Δημητρίου
10. Πετρακοπούλου……….    Μαλαματή      του  Γεωργίου
11. Πλιάτσικα-Τσιπουρίδου   Αθηνά            του  Γεωργίου
12. Σγουρού………………..    Μαρία             του Θεοδώρου
13. Σερδαρίδης………….…   Χρήστος         του Αναστασίου

        Δ’  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
                ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ:

1. Γαλανομάτης….……….    Γαβριήλ         του  Σωκράτη
2. Γεωργιάδης…….……...    Σταμάτης       του  Ιωάννη
3. Γκανάς…….……………    Βασίλειος      του  Αποστόλου
4. Κόντογλου..…………….    Νέστορας      του  Χρήστου
5. Πατσιαβούρας……..….    Νικόλαος       του  Μιχαήλ
6. Πετρακοπούλου……….    Μαλαματή      του  Γεωργίου
7. Σερδαρίδης………….…   Χρήστος         του Αναστασίου

                         Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΜΠΙΚΑ-ΔΙΠΑΠΟΓΛΟΥ                ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑΣ                                         


ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ