Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014

Αγαπητοί Συνάδελφοι.
Μετά τη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014, στην οποία θα γίνει και η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής για τις επικείμενες Εκλογές, σας καλούμε στην 3η και τελική Γενική Συνέλευση Εκλογών για τα Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου που θα γίνει την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014 στα Γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου (ΒΕΡΟΙΑ – Προφήτη Ηλία αριθ. 13 – 1ος όροφος) (με οσαδήποτε μέλη, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη απαρτίας, άρθρο 15 του Καταστατικού), από τις 11:30΄ το πρωί συνεχόμενα μέχρι και τις 6:30΄ το απόγευμα,


ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Οι 1ες Εκλογές, την Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2014, αναμένεται να ματαιωθούν ως συνήθως λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας.

Οι 2ες Εκλογές, την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014, : αναμένεται επίσης να ματαιωθούν λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας.

με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.       Εκλογή νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και νέας 3μελούς Ελεγκτικής Επιτροπής

2. Εκλογή Αντιπροσώπων για τις Ομοσπονδίες Εμπορικών Συλλόγων :
    α. Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας (ΒΕΡΟΙΑ)
    β. Κεντρικής – Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).

Σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής Δηλώσεων  Υποψηφιότητας για τα Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου αρχίζει από την δημοσίευση αυτής της Πρόσκλησης και λήγει την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 2 μ.μ..

Δικαίωμα Υποψηφιότητας έχουν όσοι είναι μέλη του Συλλόγου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 1 έτους πριν από τις Εκλογές, ενώ δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι είναι μέλη του Συλλόγου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών πριν από τις Εκλογές .

Κατά τις ψηφοφορίες, στις Εκλογές, θα πρέπει να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα ή το ασφαλιστικό Βιβλιάριο ενσήμων ή ασθενείας.-

Έντυπα Δηλώσεων Υποψηφιότητας , είτε ως συνδυασμοί είτε ως μεμονωμένοι, χορηγούνται από τον Σύλλογο.-

    Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
             ΑΘΗΝΑ ΜΠΙΚΑ-ΔΙΠΑΠΟΓΛΟΥ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑΣ   

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ