Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014

Αγαπητοί Συνάδελφοι.
Σας καλούμε σε 1η τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας (Κεντρικής αριθ. 3, 1ος όροφος), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.      Εκλογή τετραμελούς Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2.   Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.


3. Ο ρόλος των 7 Κυριακών του χρόνου, που τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν, και η στάση του Εμπορικού Συλλόγου μέχρι το τέλος του 2015.

4. Δικτύωση των Εμπορικών Καταστημάτων του Δήμου Βεροίας και όχι μόνο (Υγειονομικού-     Ενδιαφέροντος-Ελεύθερων Παρκινγκ κλπ.)(Έξυπνη Κάρτα).

5.      Παρουσίαση του Ανοικτού Βιοκλιματικού Κέντρου Εμπορίου στο κέντρο της Βέροιας.

6.      Προτάσεις Μελών (Παρακαλούμε να γίνουν γραπτές προτάσεις και να κατατεθούν στον Ε. Σ. Βεροίας ή την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης).

7.      Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.      Οικονομικός Απολογισμός.

9.      Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.

Το οργανόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης διαμορφώνεται ως εξής:

1η  Γενική Συνέλευση: Τετάρτη 15 Οκτωβρίου  2014

2η  (επαναληπτική) Γενική Συνέλευση: Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014

3η (επαναληπτική) και τελική Γενική Συνέλευση Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014, η οποία θα γίνει ανεξαρτήτως ύπαρξης απαρτίας (άρθρο 15 Καταστατικού).

Αγαπητοί Συνάδελφοι.
Η παρουσία του καθενός μας στην 3η και τελική Γενική Συνέλευση της Τετάρτης 29-10-2014 είναι απαραίτητη. Τα προβλήματά μας πολλές φορές είναι κοινά, άλλες φορές όμως είναι προσωπικά και μεμονωμένα. Ο Εμπορικός Σύλλογος έχει σαν σκοπό του να βοηθάει στην επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων, αν όμως δεν τα γνωρίζει δεν μπορεί να κάνει κάτι γι΄αυτά. Για τον λόγο αυτό λοιπόν ο ρόλος της Γενικής Συνέλευσης είναι να ακούγονται όλες οι απόψεις και τα προβλήματα που επικρατούν, ώστε να διαμορφώνονται κοινές προτάσεις για την επίλυσή τους.
Γι΄αυτό λοιπόν η παρουσία όλων είναι σημαντική για εμάς και απαραίτητη. Μόνον όσοι έρθουν και ενημερωθούν θα έχουν ολοκληρωμένη άποψη για τον Σύλλογο και θα μπορούν να τον βοηθήσουν με την κριτική τους. Σας θέλουμε όλους παρόντες. Η πορεία του Εμπορικού Συλλόγου της Βέροιας δεν πρέπει να ρυθμίζεται από λίγους, που παρατάνε τις δουλειές τους , αλλά από όσο γίνεται περισσότερους που να έχουν κοινούς στόχους για το μέλλον του Συλλόγου – της Αγοράς  και της πόλης.
               
                      Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΜΠΙΚΑ-ΔΙΠΑΠΟΓΛΟΥ                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑΣ


ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ