Τρίτη 6 Μαΐου 2014

Προσθήκη λεζάντας
 Το πρόγραμμα του Κώστα Βοργιαζίδη για την επόμενη πενταετία
«Άξονας 1ος   Δημιουργία φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος»

Οι επενδύσεις, είναι προφανές, ότι εξαρτώνται σε μεγάλο ποσοστό από την εθνική πολιτική. Στο επίπεδο αυτό δεσμευόμαστε να πιέσουμε με τα πανελλήνια συλλογικά όργανα των δήμων και με προτάσεις που θα καταθέσουμε για το σκοπό αυτό. Και σε επίπεδο όμως τοπικό, πεποίθησή μας είναι ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος: με τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και της
αποτελεσματικότητας του Δήμου, με επενδύσεις σε υποδομές, με την υποστήριξη της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.


Α. Με τη βελτίωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας του Δήμου

Στα χρόνια που πέρασαν, ο Δήμος μας, μέσω κυρίως των έργων του Γ’ ΚΠΣ, απέκτησε σημαντική υλικοτεχνική υποδομή, αξιοζήλευτη από πολλούς δήμους της χώρας. Κατέχει ένα σημαντικό πλήθος ασύρματων δικτύων, ένα μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών που ξεπερνά τα 20 χλμ και ένα σύνολο διακομιστών υψηλών επιδόσεων. Για λόγους που οφείλονται κυρίως σε έλλειψη πόρων αλλά και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, οι υποδομές
αυτές δεν αξιοποιήθηκαν επαρκώς, ώστε να αποδώσουν σημαντικά οφέλη
στους Δημότες και τις επιχειρήσεις του Δήμου μας.

Στην επόμενη πενταετία καλούμαστε να αξιοποιήσουμε και να επεκτείνουμε  τα ήδη υπάρχοντα έργα, ώστε να δημιουργήσουμε ένα φιλικό επενδυτικό  περιβάλλον και να αποδώσουμε πραγματικά οφέλη στην τοπική κοινωνία, στη  Δημόσια Διοίκηση αλλά και έσοδα στο Δήμο.

Ο Δήμος μας, με τις υποδομές  που διαθέτει, μπορεί να γίνει σημαντικό ψηφιακό κέντρο της Μακεδονίας και  να παρέχει υπηρεσίες και σε άλλους Δήμους, με τα αντίστοιχα οικονομικά  οφέλη.

Με τις δυνατότητες που διαθέτουμε και με την αξιοποίηση του ΣΕΣ 2014- 2020, ξεκινάμε την:

1. Ενίσχυση των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.

2. Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προκειμένου να κερδίσουμε
α)  καινοτομίες στην παραγωγική και επιχειρηματική διαδικασία και
β) μια Δημόσια Διοίκηση αποτελεσματική που θα διευκολύνει την επιχειρηματικότητα και τις καθημερινές συναλλαγές όλων.
3. Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες:
α) Τηλεφωνικό κέντρο με μεγάλες δυνατότητες υπηρεσιών στον πολίτη,
β) Συγκέντρωση ηλεκτρονικών αιτημάτων των πολιτών,
γ) Επέκταση του δωρεάν Wi-Fi σε όλη τη Βέροια και τα χωριά,
δ) Δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής δημοκρατίας (e-democracy) για τη διαβούλευση ζητημάτων αιχμής του Δήμου και για τη δυνατότητα παρακολούθησης, μέσω ιστοσελίδας, των συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων (live stream),
ε) Δημιουργία σύγχρονης πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning).

Β. Επενδύσεις σε υποδομές

Οι επενδύσεις μας σε υποδομές αφορούν στους εξής τομείς: Τουρισμού- Πολιτισμού (με ενοποίηση μουσείων και εκθέσεων στη Βέροια, δημιουργώντας άξονες κίνησης που συνδέουν μουσεία και χώρους πολιτισμού, με ανάπλαση διατηρητέων περιοχών στο ιστορικό κέντρο της Βέροιας, με την οριστική εγκατάσταση του Μουσείου Εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης, με τη δημιουργία Πολιτιστικού Πάρκου και Πάρκου Ελεύθερου Χρόνου στην περιοχή Αλιάκμονα - Αγ. Βαρβάρας-Άμμου,με την αποκατάσταση της οικίας Χατζήκου).

Επίσης, σχεδιάζουμε επενδύσεις σε ένα μεγάλο φάσμα παραγωγικών δραστηριοτήτων που κυμαίνονται από υποδομές αρδεύσεων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως τη δημιουργία Κτηνοτροφικού πάρκου, Βιοτεχνικού πάρκου αλλά και τη δημιουργία ανοιχτού Εμπορικού Κέντρου (Open Mall) στην παλαιά αγορά Βέροιας, σε συνεργασία με τον Εμπορικό
Σύλλογο.

Γ. Υποστήριξη της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας  Δημιουργούμε κυψέλες καινοτομίας και «θερμοκοιτίδες» επιχειρηματικότητας, όπου νέοι επιχειρηματίες υποστηρίζονται με στέγη, εξοπλισμό και νέες τεχνολογίες. Την ίδια στιγμή, επιδιώκουμε συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα και συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα Horizon 2020.

Με «Δράση και Γνώση» απαντάμε στις προκλήσεις των καιρών!

Με ψυχραιμία και υπεύθυνο λόγο χαράζουμε το κοινό μας μέλλον!

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ