Τρίτη 29 Απριλίου 2014

  • 8:08 μ.μ.
  • Unknown


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στη διάρκεια της τακτικής συνεδρίασής του, την άνοιξη του 2014, ενέκρινε 67 νέες δωρεές, ύψους περίπου 16.000.000 ευρώ, οι οποίες ενισχύουν τα προγράμματα και τις δράσεις ελληνικών και διεθνών μη κερδοσκοπικών οργανισμών (ΜΚΟ).
Οι 67 νέες δωρεές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της τακτικής παγκόσμιας κοινωφελούς δράσης του Ιδρύματος και έρχονται σε συνέχεια επιπλέον δωρεών που έχουν εγκριθεί από το ΔΣ του Ιδρύματος από το περασμένο φθινόπωρο. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν δωρεές που εντάσσονται τόσο στο πλαίσιο της τριετούς πρωτοβουλίας του Ιδρύματος, ύψους €100.000.000, για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, όσο και στο πλαίσιο της πρόσφατης νέας πρωτοβουλίας του Ιδρύματος, ύψους επίσης €100.000.000, με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων στην Ελλάδα.
Από τον Οκτώβριο του 2013, οπότε πραγματοποιήθηκε η προηγούμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, μέχρι και τον Απρίλιο του 2014,  το Ίδρυμα υποστηρίζει νέα προγράμματα, συνολικού ύψους άνω των €18,7 εκατομμυρίων, στους τέσσερις βασικούς προγραμματικούς τομείς του:τις Τέχνες και τον Πολιτισμό, την Παιδεία, την Υγεία και την Κοινωνική Πρόνοια.
Ειδικότερα, από το φθινόπωρο έως  σήμερα, στον τομέα της Τέχνης και του Πολιτισμού, το Ίδρυμα, μέσω 25 δωρεών ύψους περίπου €5.500.000, στηρίζει προγράμματα κατάρτισης νέων καλλιτεχνών σε διαφορετικές χώρες, καθώς και πρωτοβουλίες που έχουν ως βασικό σκοπό τη διεθνή προβολή του ελληνικού πολιτισμού και τη στήριξη σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών. Αντίστοιχα, στον τομέα της Παιδείας, το Ίδρυμα ενέκρινε 36 νέες δωρεέςύψους €5.800.000,δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων υποτροφιών και επαγγελματικής κατάρτισης, που έχουν ως βασικό στόχο την πρόσβαση στη γνώση.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε προγράμματα που επιδιώκουν την ενίσχυση κριτικής σκέψης και προωθούν τη συμμετοχή στα κοινά. Στον τομέα της Υγείας, υποστηρίζονται συνολικά 8 νέες δωρεές, ύψους περίπου €2.500.000, οι οποίες, μεταξύ άλλων, στηρίζουν καινοτόμα μοντέλα υγειονομικής φροντίδας, ενισχύουν τη γνώση και την έρευνα, καθώς και την αναβάθμιση νοσοκομειακών μονάδωνκαι συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση θεμάτων υγείας σε παγκόσμια κλίμακα (HIV/AIDS). Τέλος, στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας, το Ίδρυμα στηρίζει 30 νέα προγράμματα, με δωρεές ύψους περίπου €4.800.000, που έχουν δύο βασικούς στόχους: τη δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών για τη νέα γενιά και τη στήριξη των πλέον ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε παγκόσμιο επίπεδο, που έχουν πληγεί περισσότερο από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.
Ο Ανδρέας Δρακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, δήλωσε:«Παρά το γεγονός ότι ζούμε σε μια από τις πιο προηγμένες και ευημερούσες εποχές της ιστορίας, η ανθρωπότηταβρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά από κρίσιμες και εκρηκτικές κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις. Έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμετα πολλαπλά και πολύπλοκα προβλήματα μόνοι μας. Ο στόχος μας, για κάθε κύκλο δωρεών που εγκρίνουμε, είναι να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα επιτευχθεί ο μέγιστος δυνατός αντίκτυπος, αλλά και ότι οι δωρεές θαβοηθήσουν όλους εκείνους που χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη. Από αυτή την άποψη, αυτός ο κύκλος δεν είναι διαφορετικόςαπό τους προηγούμενους. Ενώπιστεύουμε ότι κάθε δωρεάείναι σημαντική, θα ήθελα να αναφερθώ σετέσσερις πρόσφατες δωρεές που έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν το τοπίο προς το καλύτερο στους αντίστοιχους τομείς δράσηςτους. Συγκεκριμένα, η υποστήριξη της δημιουργίας και λειτουργίας του Κέντρου Σπουδών της Ύστερης Αρχαιότητας και του Βυζαντίου στο Πανεπιστήμιο Koç της Τουρκίας, πέρα από τη σημασία της για τον συγκεκριμένο τομέα σπουδών, ανοίγει ταυτόχρονα ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις των δύο χωρών. Η δωρεά για τη δημιουργία των κινητών ιατρικών μονάδων στην Ελλάδα προσφέρει για πρώτη φορά ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας σε νησιά και άλλες απομακρυσμένες περιοχές της χώρας και μπορεί να αποτελέσει μοντέλο για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε μια χώρα, η γεωγραφική κατανομή της οποίας καθιστούσε έως σήμερα τη παροχή βασικών υπηρεσιών υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές σχεδόν αδύνατη. Τέλος, τόσο η δωρεά προς τη Σχολή Καλών Τεχνών του ΠανεπιστημίουYale, όσο και αυτή για την ολοκλήρωση του κτιρίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης,τονίζουν τη σημασία που αποδίδουμε στη στήριξη της δημιουργικότητας και των δημιουργικών κεφαλαίων, αναγνωρίζοντας το σημαντικό τους ρόλο στις σύγχρονες κοινωνίες. Μέσα από αυτές τις δύο δωρεές διαφαίνεται η διττήπροσέγγιση του Ιδρύματος, καθώς εκφράζουν τη σημασία της υποστήριξηςτόσο καθιερωμένων οργανισμών με μεγάλη παράδοση (Yale), όσο και οργανισμών με προοπτική να αποκτήσουν σημαντική παρουσία και ρόλο (ΕΜΣΤ)».

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ