Δευτέρα 7 Απριλίου 2014

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες ανάπλασης και της πλ. Αγ. Αντωνίου στη Βέροια, με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου δυναμικού πυρήνα,
που συμπληρωματικά στο ήδη εκτελεσθέν έργο θα λειτουργήσει ως νέο πολιτισμικό σημείο της θρησκευτικής και κοινωνικής ζωής για να αποτελέσει
μια όαση στον πολύβουο αστικό ιστό της πόλης.
Η υλοποίηση του έργου της Αστικής Ανάπλασης στην περιοχή του Αγ. Αντωνίου αποτελεί το εν δυνάμει όραμα για την αναβάθμιση της περιοχής
μέσα από τη διαμόρφωση χώρων για την καλύτερη δημόσια λειτουργία.


Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, συνδέονται σε μια ενότητα και συνέχεια σύμφωνα με την υλοποιούμενη μελέτη και τις χρηστικές βελτιώσεις, όπου
αυτές απαιτούνται.

- Πλατεία στάθμευσης στην Κεντρικής
Εξασφαλίζονται είκοσι πέντε (25) περίπου θέσεις αυτοκινήτων υπό τη σκιά νέων μεγάλων δένδρων Ιπποκαστανιάς που χαρακτηρίζουν και όλη την
πεζοδιαδρομή μέσω της Μαλακούση και των πεζοδιαδρομών Βενιζέλου και Τρεμπεσίνας στη συνέχεια. Παράλληλα ο χώρος αποκτά την όψη πλατείας
όταν τα αυτοκίνητα δεν είναι σταθμευμένα.
Βοηθητικές εξυπηρετήσεις αναδιατάσσονται επίγεια σε συνδυασμό με το πράσινο.
- Ανάσα δροσιάς ο αύλειος και δημόσιος χώρος της εκκλησιάς
Γίνεται η διευθέτηση των εισόδων πεζών και αυτοκινήτου από Αγίου Αντωνίου, των πεζών και από Βενιζέλου με πλευρική είσοδο και από την Μαλακούση.
Γίνεται διαμόρφωση σε χώρο στάθμευσης και πλατεία εκδηλώσεων, με καθιστικά, σε ενδιάμεσα δάπεδα και πεζοδιαδρομές, συνδέσεις με το κτίριο
εκδηλώσεων, καθώς και εξοικονόμηση μεγαλύτερου και ενιαίου χώρου πρασίνου.
Κρήνες και αύλακας νερού, νέες φυτεύσεις βελτιώνουν την ανάσα δροσιάς που ο Άγιος Αντώνιος προσφέρει στην ασφυξία του κέντρου.
Με την διαμόρφωση τονίζεται ο χαρακτήρας της χρησιμοποίησης δημόσια του χώρου και προφυλαγμένα ως προς την οριοπροστασία από κακοποίηση μηχανικά του πρασίνου.
Ειδικά διαμορφώνεται ο δημόσιος χώρος, δρόμος και πεζοδρόμια, προθάλαμος πρόσβασης στις δυο εκκλησίες εκατέρωθεν της Βενιζέλου, δημιουργώντας την αίσθηση της συνέχειας, τόσο με τις χαράξεις όσο και
με τα υλικά των δαπέδων, τα πρανή και τις φυτεύσεις, τον φωτισμό και τον εξοπλισμό.


ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ