Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013

  • 7:43 μ.μ.
  • Unknown
Σημαντικές ενισχύσεις δίνονται από τα προγράμματα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, σε όσους νέους ή υφιστάμενους επιχειρηματίες επιλέξουν να επενδύσουν στην επεξεργασία αγροτικών προϊόντων.
Συγκεκριμένα, επιδοτήσεις έως και 60% του κόστους της επένδυσης παρέχονται από τα τοπικά προγράμματα Leader που προκηρύσσονται σταδιακά κατά τόπους, και αυτή τη στιγμή είναι ενεργά σε 10 περιοχές της Ελλάδας.


Το μέτρο «L123α - Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» αποτελεί το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο γεωργικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, αλλά και όσων θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, σε μεταποιητική δραστηριότητα μικρής κλίμακας για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.
Μέσω του Leader θα λάβετε επιδότηση για τις δραστηριότητες που αναφέρονται παρακάτω. Σημειώνεται ότι, όπου αναγράφεται «εκσυγχρονισμός – επέκταση» σημαίνει ότι η επιδότηση αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις, ενώ η «ίδρυση» αφορά ιδιώτες οι οποίοι θα επιδοτηθούν για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση στην αντίστοιχη δραστηριότητα.

Ποιες μεταποιητικές δραστηριότητες αγροτικών προϊόντων επιδοτούνται

1. ΤΟΜΕΑΣ: ΚΡΕΑΣ
Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων.
Δράση 1.4.: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος θηραματικών ειδών και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής.
Δράση 1.5.: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδομή, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.
Δράση 1.6.: Εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας (αλλαντοποιεία – κονσέρβες κ.λπ.).
2. ΤΟΜΕΑΣ: ΓΑΛΑ
Δράση 2.1: Ίδρυση – επέκταση τυροκομείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω επάρκειας γάλακτος.
Δράση 2.2.: Εκσυγχρονισμός τυροκομείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση ώστε να τηρούνται οι βασικοί όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας.
Δράση 2.4.: Ίδρυση μικρών μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος.
Δράση 2.5.: Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος.
Δράση 2.6.: Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός – επέκταση, μονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.
3. ΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ
Δράση 3.1.1.: Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.
Δράση 3.1.2.: Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.
Δράση 3.1.3: Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αυγά.
Δράση 3.1.4: Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προϊόντων που τυποποιούνται με βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές εκτροφές, βιολογικά κ.λπ.) στα πλαίσια καθετοποίησης των μονάδων.
4. ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΜΕΛΙ
Δράση 4.1.: Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης – συσκευασία μελιού.
Δράση 4.2.: Ίδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης – συσκευασίας μελιού μόνο σε ορεινές περιοχές, με προτεραιότητα στις μονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης βιολογικού μελιού.
Δράση 4.3.: Ίδρυση – εκσυγχρονισμός – επέκταση – μετεγκατάσταση μονάδων για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι, snacks κλπ.
Στον υποτομέα του μελιού καμία από τις ανωτέρω δράσεις δεν εμπίπτει στα πεδία επιλεξιμότητας του Καν. 797/2004.

Πηγή: www.epidotisimag.gr

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ