Τετάρτη 10 Αυγούστου 2011
Η Περιφερειακή Σύμβουλος αποδέχθηκε την πρόσκληση του Συλλόγου Γυναικών Σταγείρων – Στρατονίκης για να συμμετάσχει στο 1ο Πανχαλκιδικιώτικο Συμπόσιο Γυναικείων Συλλόγων για να μιλήσει για την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και την Ισότητα των φύλων. Έτσι λοιπόν στις 7/8/2011 στο Άλσος Αριστοτέλη στα Στάγειρα Χαλκιδικής πραγματοποιήθηκε το Συμπόσιο όπου και μεταξύ άλλων η Π/Ε ανέφερε ότι:      
Το 1ο Πανχαλκιδικιώτικο Συμπόσιο Γυναικείων Συλλόγων θα πρέπει να έχει στόχο να αναδείξει την ανάγκη ενίσχυσης του πολύπλευρου ρόλου των γυναικών και της ουσιαστικής ισότητας ως ένα θεμελιώδης ανθρώπινο δικαίωμα, ως μια αδήριτη ανάγκη για κοινωνική πρόοδο και ευημερία , και τις ευκαιρίες που δίνονται για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα μέσα στην κρίση.
100 χρόνια αγώνων είναι πολλά για να γίνουν θεμελιώδεις αλλαγές. 


Για να πραγματοποιηθούν κοινωνικές ανατροπές. Για να διαμορφωθούν διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης.
Μόνο με νέες αντιλήψεις για το ρόλο της γυναίκας μπορούμε να μιλάμε για ένα άλλο πρότυπο κοινωνίας. Διότι η ισότητα των φύλων δεν θα πρέπει να αποτελεί αποτέλεσμα επιβολής νόμων,  προϊόν πολιτικών. Αφορά πρωτίστως τον πολιτισμό μας , την κουλτούρα μας, την καθημερινή μας πρακτική.
Στα πλαίσια αυτά εκπονήθηκε το Εθνικό πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των φύλων, το οποίο θα υλοποιηθεί από τη Γ.Γ.Ι.Φ.  καλύπτοντας την περίοδο 2010-2013. Το πρόγραμμα αυτό στηρίζεται σε 2 κυρίως πυλώνες: 
ΠΡΩΤΟΝ, στις εξειδικευμένες πολιτικές ισότητες που απευθύνονται σε γυναίκες στους τομείς που υποεκπροσωπούνται και ,
ΔΕΥΤΕΡΟΝ, στις οριζόντιες παρεμβάσεις σε όλο το εύρος της δημόσιας ζωής, ώστε να αντιμετωπιστούν οι έμφυλες διακρίσεις σε κάθε πεδίο άσκησης πολιτικής:
Το εθνικό Πρόγραμμα σχεδιάστηκε με γνώμονα 4 στρατηγικούς στόχους:

·        Την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των γυναικών μέσω της προώθησης της Ισότητας των φύλων και του προσανατολισμού των παρεμβάσεων στις ομάδες γυναικών με πολλαπλές διακρίσεις.
·        Την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών.
·        Την στήριξη της απασχόλησης των γυναικών και της ουσιαστικής αυτοτέλειας.
·        Την αξιοποίηση της  πολιτιστικής δημιουργίας για την ανάδειξη του στόχου της ισότητας των φύλων.

Στο σύνολο των πολιτικών ενσωματώνεται η διάσταση του φύλου το λεγόμενο gender mainstreaming. Μετά από μετρήσιμους στόχους και δείκτες χαράσσουμε , εφαρμόζουμε και αξιολογούμε πολιτικές και δράσεις ώστε και τα δύο φύλα να επωφελούνται ισότιμα και σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής, κοινωνικής, επιχειρηματικής και πολιτικής ζωής της Χώρας.
Επίσης η σημερινή κυβέρνηση θεωρεί τη βία κατά των γυναικών ένα μεγάλο <<αγκάθι>> στις σύγχρονες κοινωνίες.
Για το στόχο αυτό η Γ.Γ.Ι.Φ. προχώρησε στην κατάρτιση Εθνικού Προγράμματος για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(2009-2013).
Αξίζει να σημειωθεί ότι το εθνικό σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών για πρώτη φορά διαχωρίζεται από το εθνικό σχέδιο δράσης για την ισότητα, αναδεικνύοντας έτσι τη σημασία που αποδίδει η ελληνική κυβέρνηση στην αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.
Στα πλαίσια του προγράμματος εγκαινιάσθηκε η τηλεφωνική γραμμή SOS εθνικής εμβέλειας με αριθμό κλήσης 15900. Σκοπός της γραμμής αυτής είναι η παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, άμεσης βοήθειας και  τηλεφωνικής συμβουλευτικής σε έκτακτα και με επείγοντα χαρακτήρα περιστατικά βίας σε θύματα όλων των μορφών έμφυλης βίας.
 Η γραμμή SOS εντάσσεται ως δομή σε μια δέσμη δράσεων που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος αυτού. Οι δράσεις αφορούν:
·        Τη δημιουργία 14 Συμβουλευτικών Κέντρων σε Δήμους για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε περιφερειακό επίπεδο.
·        Τη δημιουργία ενός Πολύκεντρου στην Αθήνα λόγω της μεγάλης πληθυσμιακής συγκέντρωσης και των αυξημένων αναγκών, το οποίο θα μπορεί να καλύπτει ένα σύνολο υπηρεσιών προς τις γυναίκες .
·        Τη δημιουργία 14 Ξενώνων άμεσης αρωγής της φιλοξενίας προς τις γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας και των παιδιών τους.  
Αναφέρθηκε επίσης και στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ λέγοντας ότι:

Σε όλες τις βαθιές τομές που πραγματοποιούνται στη δημόσια διοίκηση, στη δομή του κράτους και στις μεταρρυθμίσεις φροντίζουμε ώστε η διάσταση του φύλου να είναι παρούσα.
Στην πρόσφατη μεγάλη διοικητική μεταρρύθμιση, του <<Καλλικράτη>> πετύχαμε ώστε οι πολιτικές ισότητες των φύλων να αποτελούν πλέον ρητή  αρμοδιότητα των νέων Δήμων, Δημιουργούνται υπηρεσιακές μονάδες στους δήμους με αντικείμενο την Κοινωνική  Πολιτική και την Πολιτική Ισότητα των φύλων ενώ παράλληλα συστήνονται εκ νέου οι Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας των φύλων (ΠΕΠΙΣ).
Όπως αντιλαμβάνεσθε  φίλες και φίλοι και ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ  συμβάλει θετικά όπως και η Γ.Γ.Ι.Φ. για την γυναικεία απασχόληση και επιχειρηματικότητα . Γιατί η γυναικεία απασχόληση παραδοσιακά είχε για κύριο επίκεντρο τη λεγόμενη <<ανεπίσημη οικονομία>>, δηλαδή τις οικιακές ασχολίες, τη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων στην <<επίσημη οικονομία>> δηλαδή στο στατιστικώς εκτιμούμενο ως εργατικό δυναμικό, χρονολογείται από τα τέλη του 18ο αιώνα και αυξάνεται αλματωδώς, ύστερα από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Η γυναικεία επιχειρηματικότητα αποτελεί πηγή ανάπτυξης και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.
Είναι λοιπόν απαραίτητο να στηρίξουμε την γυναικεία επιχειρηματικότητα προσφέροντας τα κατάλληλα μέσα και εργαλεία που θα βοηθήσουν τις γυναίκες όλων των ηλικιών, να ξεκινήσουν την επιχείρηση τους.
Η εναλλακτική στρατηγική της ανάπτυξης για τη Χώρα μας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία θα πρέπει να αναδείξει και να εξειδικεύσει τις προτάσεις στο πλαίσιο της βιώσιμης πράσινης ανάπτυξης.
Η σύζευξη της οικονομικής ανάπτυξης με την περιβαλλοντική προστασία και την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής παραμέτρου στις οικονομικές δραστηριότητες αποτελεί προτεραιότητας  για εμάς .
Πρόθεση και στόχος μας είναι η πράσινη ανάπτυξη να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη για την αντιμετώπιση τω κρίσιμων οικονομικών ζητημάτων, τη μείωση της ανεργίας, την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης.
Οι γυναίκες αποτελούν τον ιδανικό προπομπό ώστε να υποστηρίξουν αυτή τη φιλόδοξη ¨  πράσινη προοπτική ευκαιριών¨ .

Να προσφέρουν νέα δυναμική στον τόπο διασφαλίζοντας και προβάλλοντας τη φυσική και πολιτισμική μας κληρονομιά αλλά και να εγγυηθούν την οικονομική ανάκαμψη μέσα από την πράσινη επιχειρηματικότητα με μεθοδικότητα και τόλμη.
Γιατί η κρίση είναι η καλύτερη εποχή για start-ups και κοινωνική επιχειρηματικότητα.
Να παλέψουμε την ελληνική μας φύση :<<λέγοντας  ΝΑΙ στην Συνεργασία>>. Δημιουργώντας πλαίσια που τη φιλοξενούν, << λέγοντας ΝΑΙ στην πρόκληση της προσωπικής και της εταιρικής κοινωνικής μας ευθύνης>> κάνοντας συμμαχίες που στηρίζουν και άλλους να ξεκινήσουν.
Κλείνοντας ανέφερε ότι:
Παρά τα μεγάλα βήματα που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες χρειάζονται ακόμη να γίνουν άλματα.
Άλματα που θα υπερβαίνουν τα αρνητικά στερεότυπα για την κοινωνική θέση της γυναίκας, ώστε να φθάσουμε στο σημείο να αναγνωρίζεται πλήρως και απ’ όλους ο καθοριστικός και διακριτικός ρόλος της στην πολιτική, κοινωνική , επιχειρηματική και οικονομική ζωή της Χώρας.
Χρειάζεται η δημιουργία μιας ισχυρής και εταιρικής δικτύωσης οπού θα διασφαλίσει ότι οι γυναίκες θα μπορούν να << ακούγονται >> , ότι οι προτάσεις τους θα μετουσιωθούν σε ουσιαστικούς οδηγούς όπου η ισότητα των φύλων και ο ρόλος της γυναίκας θα διαπερνά οριζόντια όλους τους τομείς της κοινωνίας και θα επηρεάζει θετικά τον τρόπο δημιουργίας της διακυβέρνησης.
Ο δρόμος είναι μακρύς , δύσκολος και επίπονος. Πολλά έχουν επιτευχθεί , πολύ περισσότερα χρειάζεται να γίνουν. Το δρόμο όμως αυτόν είμαστε αποφασισμένοι να τον τραβήξουμε. Ξέρουμε ότι δεν θα φτάσουμε στον προορισμό μας σε μια ημέρα. Ότι θα χρειαστεί να δώσουμε μάχες με παγιωμένες νοοτροπίες και αντιλήψεις. Τίποτα όμως δεν θα μας σταματήσει να αγωνιζόμαστε για καλύτερες συνθήκες  ζωής , για μια συνεχή κοινωνική ανάπτυξη. Για μια κοινωνία σύγχρονη και δημοκρατική. Για μια κοινωνία αλληλεγγύης , κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας . Για ένα νέο πολιτικό πολιτισμό. Τον πολιτισμό της ειρήνης , της συνεργασίας και του σεβασμού των διαφορών.
Επίσης αναφέρθηκε στα προγράμματα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι να ιδρύσουν δικές τους επιχειρήσεις μέσω ΕΣΠΑ:
α. Εναλλακτικός Τουρισμός : www.efepae.gr , www.startupgreece.gov.gr, www.mindev.gov.gr
β. ¨Εκσυγχρονίζομαι στον Τουρισμό¨: www.efepae.gr , www.startupgreece.gov.gr
γ.  ¨Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα¨: www.efepae.gr , www.startupgreece.gov.gr
δ. Πρόγραμμα Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας : www.efepae.gr , www.startupgreece.gov.gr
του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Αφορά ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Συμμετείχαν 18 Σύλλογοι Γυναικών όπου εξέθεσαν τα προϊόντα τους και τις κατασκευές τους στο ευρύ κοινό. Η εκδήλωση στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία  την επισκέφθηκε  πλήθος κόσμου όπου ενημερώθηκε , θαύμασε και αγόρασε τα είδη των γυναικείων συνεταιρισμών.
Το συμπόσιο έγινε θεσμός και του χρόνου θα πραγματοποιηθεί στην Άφυτο  Χαλκιδικής.


           

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ