Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
ΜΕ ΑΥΤ/ΤΑ
ΠΑΘΟΝΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ

3
ΝΕΚΡΟΙ
3
ΣΟΒΑΡΑ
1
ΣΟΒΑΡΑ ΤΡΑΥΜ
3
ΕΛΑΦΡΑ
4
ΕΛΑΦΡΑ ΤΡΑΥΜ
7
ΣΥΝΟΛΟ
8
ΣΥΝΟΛΟ
13
      


                 Π Α Ρ Α Β Α Σ Ε Ι Σ     Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν
1. ΜΕΘΗ

Συνεργεία
21
Ελεγχθέντα άτομα
698
Βεβαιωθείσες παραβάσεις
                  4
Αυτόφωρα
-
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Συνεργεία
17
Βεβαιωθείσες παραβάσεις
118
Αυτόφωρα
-

                 Π Α Ρ Α Β Α Σ Ε Ι Σ     Δ Ι Κ Υ Κ Λ Ω Ν
1. Αριθμός ελεγχθέντων δικύκλων
69
2. Βεβαιωθείσες παραβάσεις
8
α) Μη χρήση προστατευτικού κράνους
-
β) Επικίνδυνη οδήγηση
-
γ) Μέθη
-
δ) Στέρηση άδειας οδήγησης
2
ε) Στέρηση άδειας κυκλοφορίας
-
στ) Στέρηση ασφαλιστηρίου
2
ζ) Θόρυβοι
-
η) Λοιπές παραβάσεις
4ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ