Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2011Η Βέτα Αρχοντάκη, ο Κώστας Βοργιατζίδης, ο Θόδωρος Θεοδωρίδης, ο Νίκος Μωυσιάδης, ο Άρης Λαζαρίδης και ο Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου θα είναι οι έξι αντιδήμαρχοι που όρισε με απόφασή της η δήμαρχος Βέροιας Χαρούλα Ουσουλτζόγλου.
Οι αρμοδιότητες που λαμβάνουν είναι:
1. Στην Αντιδήμαρχο Ελισάβετ Αρχοντάκη-Γεωργίου, αρμοδιότητες σχετικά με τα θέματα Οικονομικών και Διαφάνειας, ως εξής : 
 • Εποπτεία των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, του πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και του Τμήματος Κυνοκομείου και υπογραφή όλων των αντίστοιχων εγγράφων.
2. Στον Αντιδήμαρχο Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, αρμοδιότητες σχετικά με τα θέματα Πολεοδομίας-Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, ως εξής :
 • Εποπτεία όλων των συνεννουμένων πολεοδομικών υπηρεσιών και υπογραφή όλων των αντίστοιχων εγγράφων.
 • Δημιουργία γραφείου βιοκλιματικών, αναπλάσεων, αναβάθμισης περιβάλλοντος, με τη σχετική ευθύνη κοινωφελών και κοινοχρήστων χώρων.
 • Προστασία και ανάδειξη ιστορικού κέντρου της πόλης (διατηρητέα κ.λ.π.), αναπλάσεις.
 • Προστασία δασών και λατομείων.
 • Εκπόνηση Γ.Π.Σ. για τον Ενιαίο Δήμο Βέροιας.
 • Διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων.
 • Διαχείριση αρμοδιοτήτων προερχόμενων από τον Τ.Ο.Ε.Β.
 • Διαχείριση βοσκοτόπων και εγγείων βελτιώσεων.
3. Στον Αντιδήμαρχο Θεόδωρο Θεοδωρίδη, αρμοδιότητες σχετικά με τα θέματα Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Εξυπηρέτησης του Δημότη, ως εξής :
 • Οργάνωση – λειτουργία – εποπτεία της υπηρεσίας καθαριότητας και υπογραφή όλων των αντίστοιχων εγγράφων.
 • Δημιουργία Γραφείου Δημότη.
 • Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης του δημότη.
 • Αρμοδιότητες Κ.Ε.Π.
4. Στον Αντιδήμαρχο Αριστομένη Λαζαρίδη, αρμοδιότητες σχετικά με τα θέματα Τεχνικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως εξής :
 • Εποπτεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και υπογραφή όλων των αντίστοιχων εγγράφων.
 • Υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ.
 • Αξιοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών πόρων.
 • Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας, με πλήρη ηλεκτρονική χαρτογράφηση της περιουσίας του Δήμου.
 • Σχεδιασμός, προγραμματισμός και συντονισμός των έργων του Δήμου.
 • Συγκοινωνιακό και Επιχειρησιακό Έργο.
5. Στον Αντιδήμαρχο Νικόλαο Μωυσιάδη, αρμοδιότητες σχετικά με τα θέματα Πολιτικής Προστασίας και Συγκοινωνιών, ως εξής :
 • Εποπτεία των αντίστοιχων υπηρεσιών του Δήμου και υπογραφή όλων των αντίστοιχων εγγράφων.
 • Καταγραφή και ιεράρχηση έργων υποδομής τοπικής σημασίας σε συνεργασία με τους Προέδρους και Εκπροσώπους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, προκειμένου να διασφαλισθεί η ισόρροπη ανάπτυξη.
 • Άσκηση καθηκόντων Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων (έκτακτες καιρικές συνθήκες, πυρκαγιές κ.λ.π.).
 • Έκδοση αδειών εγκαταστάσεων, μεταφορών οχημάτων.
 • Λειτουργία κοιμητηρίων του Δήμου.
6. Στον Αντιδήμαρχο Τηλέμαχο Χατζηαθανασίου, αρμοδιότητες σχετικά με τα θέματα Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας και Αλληλεγγύης, ως εξής :
 • Εποπτεία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης και υπογραφή όλων των αντίστοιχων εγγράφων.
 • Σχεδιασμός και εποπτεία Κοινωνικής Μέριμνας, εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
 • Ευθύνη δικτύωσης εθελοντικών φορέων.
 • Ευθύνη σχετικά με την Κοινωνική Πρόνοια, όπως αυτή απορρέει από την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλισθεί η Τοπική Υγεία και Πρόνοια με Ανθρώπινο Πρόσωπο.
 • Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Ισότητας των δύο φύλων.
 • Ένταξη των μεταναστών.
 • Ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Αν οι αντιδήμαρχοι απουσιάζουν ή κωλύονται, τις αρμοδιότητές τους ασκεί η ίδια η Δήμαρχος. Ο αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης θα αναπληρώνει την Δήμαρχο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, για το έτος 2011

www.pliroforiodotis.gr

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ